Latihan LATIHAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 : MODUL 4

LATIHAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 : MODUL 4

222

Modul 4 adalah latihan menyusun semula perkataan menjadi satu ayat lengkap. Ia terdiri dari satu muka surat dan sangat sesuai dijadikan sebagai latihan masa lapang atau kerja rumah. Modul ini hampir sama dengan modul 2 latihan bahasa melayu tahun 1.

Guru boleh juga mencetak dan menggabungkan modul 2 dan modul 4 untuk dijadikan satu set latihan yang boleh dilakukan oleh pelajar semasa dalam kelas atau sebagai kerja rumah.

Modul ini tidak terlalu berat tetapi lebih baik dilakukan dibawah pemantauan guru atau ibu bapa agar pelajar tidak terlalu tertekan sekiranya mereka tidak dapat menyempurnakan susunan ayat tersebut.

MUAT TURUN SEKARANG :

LATIH-TUBI-BM-TAHUN-1-MODUL-4