Latihan Latihan Bahasa Melayu Tahun 1= Unit: Keselamatan, Muka Surat 15&16

Latihan Bahasa Melayu Tahun 1= Unit: Keselamatan, Muka Surat 15&16

4125

Latihan Bahasa Melayu Tahun 1 Keselamatan ms 15&16

Latihan Bahasa Melayu Tahun 1= Unit: Keselamatan, Muka Surat 15&16 memberikan kefahaman kepada murid-murid terhadap penggunaan kata sendi nama yang betul.

Tujuan utama tema keselamatan ini adalah untuk memperkenalkan murid-murid kepada ciri-ciri asas keselamatan yang perlu mereka tahu. Di dalam tema keselamatan, latihan ini membincangkan bagaimana ciri-ciri keselamatan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan seharian dan kepentingannya dalam menjaga keselamatan diri dan orang sekeliling.

Keselamatan diri bukan sahaja perlu diaplikasikan semasa berada di jalan raya, tetapi keselamatan perlu diutamakan hampir di semua tempat. Di rumah, peralatan tajam dan berbahaya seperti di kawasan dapur perlu diambil perhatian dan elakkan kanak-kanak daripada bermain di sekitar kawasan tersebut.

Dapatkan “Latihan Bahasa Melayu Tahun 1= Unit: Keselamatan, Muka Surat 15&16” di sini


Di sini kami akan kongsikan bahan pendidikan yang boleh di muat turun. Sila muat turun di dalam pautan yang telah disediakan. Ibu bapa juga boleh menggunakan latihan ini sebagai latihan tambahan kepada anak-anak di rumah.

Latihan BM Tahun 1 Tema Keselamatan, Muka Surat 15

Latihan BM Tahun 1 Tema Keselamatan, Muka Surat 16

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : Latihan BM Tahun 1 Tema Keselamatan, Muka Surat 15 dan 16

Diharapkan agar perkongsian mengenai Latihan Bahasa Melayu Tahun 1 ini akan dapat memberikan manfaat kepada para guru dan ibu bapa.

Sebelum ini, kami juga ada berkongsi berkenaan dengan bahan pendidikan yang lain antaranya ialah:

Sila layari laman web rasmi Sistem Guru Online untuk mendapatkan bahan-bahan pendidikan yang lain dan informasi terkini berkenaa dengan bantuan kerajaan, isu semasa, bantuan pendidikan dan lain-lain.