DSKP Matlamat DSKP Sejarah KSSR Semakan 2017

Matlamat DSKP Sejarah KSSR Semakan 2017

3
Matlamat DSKP Sejarah KSSR Semakan 2017

Matlamat DSKP Sejarah bertujuan untuk membentuk murid yang memiliki pengetahuan tentang sejarah, memahami perkembangan sejarah negara, meningkatkan kesedaran sejarah, dan memupuk semangat cinta akan negara.

Matlamat DSKP Sejarah di Sekolah Malaysia

Matlamat DSKP Sejarah di Sekolah Malaysia

Matlamat Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi mata pelajaran Sejarah di Sekolah Malaysia adalah untuk membentuk murid yang berpengetahuan, memahami sejarah negara, dan memiliki semangat patriotisme yang tinggi. Sejarah bukan sekadar mengenali tarikh-tarikh penting atau peristiwa-peristiwa bersejarah, tetapi juga satu usaha yang meluas dalam memahami asal-usul, perkembangan, dan nilai-nilai yang membentuk negara kita.

Sejarah adalah alat yang membolehkan kita memahami identiti, budaya, dan perjuangan bangsa. DSKP Sejarah bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang asal-usul negara, kedaulatan, dan pembangunan Malaysia. Seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, “Mata pelajaran Sejarah bertujuan untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan sejarah, memahami perkembangan sejarah tanah air dan memiliki kesedaran sejarah serta meningkatkan semangat cinta akan negara.”

DSKP Sejarah memberi penekanan kepada aspek-aspek berikut:

Pemahaman Asal-usul Negara:

  • DSKP Sejarah membantu murid memahami bagaimana Malaysia menjadi seperti yang kita kenali hari ini. Ini termasuklah pengetahuan tentang sejarah awal negara, kedaulatan, dan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi negara.

  Pembentukan Kesedaran Sejarah:

   • Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran sejarah di kalangan murid. Melalui pengajaran Sejarah yang berkesan, murid dapat memahami peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah membentuk negara kita.

   Pemupukan Semangat Patriotisme:

    • Salah satu matlamat utama DSKP Sejarah adalah untuk memupuk semangat cinta akan negara di kalangan murid. Dengan memahami sejarah negara, murid dapat menghargai pencapaian, perjuangan, dan nilai-nilai yang telah dibawa oleh para pendahulu kita.

    Pendidikan Sejarah bukan hanya tentang mengenali fakta-fakta sejarah semata-mata. Ia juga melibatkan pembangunan pemikiran kritis, analisis, dan pemahaman yang mendalam tentang impak sejarah terhadap kehidupan kita hari ini. Melalui DSKP Sejarah, kita berharap untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga mempunyai semangat cinta akan negara yang teguh dan kesedaran yang tinggi terhadap nilai-nilai sejarah.

    Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nelson Mandela, “Untuk melangkah ke hadapan, anda harus memahami masa lalu.” Oleh itu, DSKP Sejarah di Sekolah Malaysia adalah langkah penting dalam memastikan kita memahami dan menghargai warisan sejarah negara kita.