Modul Modul Menarik PdPR Bahasa Inggeris Tahun 4 (CFER)

Modul Menarik PdPR Bahasa Inggeris Tahun 4 (CFER)

4789

Modul Menarik PdPR Bahasa Inggeris Tahun 4

Modul Menarik PdPR Bahasa Inggeris Tahun 4 (CFER) ini adalah dihasilkan oleh seorang guru di Facebook bernama Asha Shakira. Modul Bahasa Inggeris Tahun 4 ini boleh digunakan semasa melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Dari Rumah (PdPR) dimana memudahkan guru serta pelajar.

Bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua bagi negara kita Malaysia dan ianya juga adalah bahasa pengantara utama di dunia. Terdapat banyak kepentingan dan faedah yang diperolh apabila kita mempelajari bahasa inggeris. Justeru, Sistem Pendidikan di Malaysia telah menerapkan penggunaan bahasa ingggeris ini dan telah mengetahui tentang kepentingan Bahasa Inggeris dengan menjadikan Bahasa Inggeris sebagai subjek wajib di peringkat sekolah rendah dan menengah.

Selaras dengan matlamat Program Transformasi Sekolah 2025 adalah memaksimumkan potensi guru dan murid melalui peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc).

Dapatkan “Modul PdPR Bahasa Inggeris Tahun 4” di sini


Di sini kami akan kongsikan Modul Bahasa Inggeris Tahun 4 adalah hasil daripada seorang guru melalui akaun Facebook Asha Shakira yang amat sesuai digunakan semasa melaksanakan PdPR oleh guru serta ibu bapa. Selain daripada para guru, ibu bapa juga amat digalakkan untuk memuat turun modul-modul pengajaran yang dikongsikan sebagai bahan bantu mengajar kepada anak-anak di rumah.

Anda perlu menekan pautan yang disediakan untuk memuat turun modul. Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : Link Download disini

Punca Kelemahan Penguasaan BI dalam Kalangan Murid

  • Pelajar mudah berasa bosan dan tidak memberikan tumpuan kerana susah memahami kandungan pengajaran
  • Tidak mempunyai minat dalam mempelajari mata pelajaran Bahasa Inggeris
  • Bahan pengajaran yang digunakan adalah kurang memberi kesan kepada pelajar
  • Ibu bapa tidak mempraktikkan penggunaan Bahasa Inggeris dalam perbualan seharian
  • Kurangnya kreativiti guru dalam menghasilkan bahan dan kaedah pendekatan pengajaran yang digunakan
  • Jumlah pelajar di dalam sebuah kelas yang terlalu besar yang akan mengakibatkan sebahagian pelajar yang tidak dapat diberikan tumpuan dan ketinggalan dalam pembelajaran yang diajar
  • Guru perlu memberi tumpuan kepada pelajar secara individu dengan melakukan penilaian PBD dari semasa ke semasa

Kami ada kongsikan pelbagai modul-modul PdPR sebelum ini yang memberikan manfaat kepada kita semua seperti

Perkongsian

Untuk mengetahui pelbagai bahan pendidikan yang menarik dan bermanfaat, sila layari laman web rasmi Sistem Guru Online. Diharapkan perkongsian kami Modul Menarik PdPR Bahasa Inggeris Tahun 4 (CFER) dapat memberikan panduan, bimbingan dan manfaat kepada semua pihak iaitu guru, pelajar dan ibu bapa dalam memastikan kelancaran proses PdPR.