Modul Modul Pengajaran dan Pembelajaran KSSM Tingkatan 2 Asas Sains Komputer

Modul Pengajaran dan Pembelajaran KSSM Tingkatan 2 Asas Sains Komputer

2074

 

Modul Pengajaran dan Pembelajaran KSSM Tingkatan 2 Asas Sains Komputer ini dibangunkan berasaskan Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran (DSKP) Asas Sains Komputer (ASK) bertujuan membantu guru merancang pedagogi di dalam bilik darjah dengan lebih mudah dan berkesan. Modul PdP ini hanyalah sebagai cadangan yang difikirkan sesuai untuk Standard Pembelajaran ASK Tingkatan 2. Guru boleh merancang sendiri atau mengubah suai teknik PdP mengikut tahap murid di sekolah masing-masing.

Pengenalan

Asas Sains Komputer merupakan mata pelajaran yang terbaru iaitu dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Mata pelajaran ini dilaksanakan secara berperingkat mulai 2017.

Guru perlu menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) untuk kegunaan murid bagi aktiviti PdP yang terdapat di dalam Modul PdP ASK. Guru boleh merujuk kepada rujukan yang disediakan dalam modul sebagai persediaan sebelum sesi PdP dan juga boleh memberikan pautan rujukan yang disediakan di dalam Modul PdP ASK kepada murid sebagai maklumat tambahan kepada murid.

Adalah diharapkan hasrat yang terkandung dalam kurikulum ASK dapat difahami dan seterusnya dilaksanakan dengan baik oleh guru dengan menggunakan Modul PdP ASK semasa melaksanakan PdP di dalam kelas untuk memastikan objektif pembelajaran yang dirancang tercapai bagi menyediakan murid yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang seterusnya dapat melahirkan murid berfikiran komputasional serta mampu menyelesaikan masalah, mereka bentuk sistem serta memahami tingkah laku manusia yang merupakan prinsip asas sains komputer.

Sehubungan dengan itu, anda boleh memuat turun modul-modul ini pada pautan muat turun yang telah disediakan pada ruangan muat turun di bawah.

Dapatkan “Modul Pengajaran dan Pembelajaran KSSM Tingkatan 2 Asas Sains Komputer” di sini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : 

 1. Pengajaran 01.pdf
 2. Pengajaran 02.pdf
 3. Pengajaran 03.pdf
 4. Pengajaran 04.pdf
 5. Pengajaran 05.pdf
 6. Pengajaran 06.pdf
 7. Pengajaran 07.pdf
 8. Pengajaran 08.pdf
 9. Pengajaran 09.pdf
 10. Pengajaran 10.pdf
 11. Pengajaran 11.pdf
 12. Pengajaran 12.pdf
 13. Pengajaran 13.pdf
 14. Pengajaran 14.pdf
 15. Pengajaran 15.pdf
 16. Pengajaran 16.pdf
 17. Pengajaran 17.pdf
 18. Pengajaran 18.pdf
 19. Pengajaran 19.pdf
 20. Pengajaran 20.pdf

 

Penutup

Semoga perkongsian ini iaitu Modul Pengajaran dan Pembelajaran KSSM Tingkatan 2 Asas Sains Komputer bermanfaat buat semua. Semoga segala urusan kita dalam dunia pendidikan ini sentiasa dipermudahkan. Teruskan menyokong kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terbaik, terkini dan bermanfaat dari semasa ke semasa.