REKOD KEMAJUAN MURID Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Matematik Tambahan SMK Form 4 –...

Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Matematik Tambahan SMK Form 4 – 5

31
Rekod PBD Matematik Tambahan SMK

Apakah Kelebihan Rekod PBD Matematik Tambahan SMK untuk Guru dan Murid

Rekod Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Matematik Tambahan adalah alat yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK). Ia memberi manfaat yang besar kepada guru dan murid dengan menyediakan satu platform untuk merekod dan melacak kemajuan pelajar. Berikut adalah beberapa kelebihan Rekod PBD Matematik Tambahan SMK bagi guru dan murid:

Kelebihan Rekod PBD Matematik Tambahan untuk Guru:

Memudahkan Pentaksiran:

 • “Rekod PBD Matematik Tambahan membantu guru untuk memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.” – Cikgu Ahmad, Guru Matematik Tambahan

Pemantauan Kemajuan Pelajar:

 • “Dengan rekod PBD, saya dapat memantau kemajuan setiap pelajar dengan lebih berkesan.” – Cikgu Siti, Guru Matematik Tambahan

Pembantu Pemantauan:

 • “Rekod PBD Matematik Tambahan menjadi pembantu penting semasa pemantauan dan penilaian prestasi pelajar.” – Cikgu Kumar, Guru Matematik Tambahan

Penyesuaian Pengajaran:

 • “Data dari rekod PBD membolehkan saya menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi keperluan setiap pelajar.” – Cikgu Tan, Guru Matematik Tambahan

Kelebihan Rekod PBD Matematik Tambahan untuk Murid:

Meningkatkan Kesedaran:

 • “Dengan rekod PBD, saya lebih sedar tentang prestasi saya dalam Matematik Tambahan.” – Anis, Pelajar Tingkatan 4

Membolehkan Penyesuaian:

 • “Rekod PBD membantu saya mengenal pasti kawasan yang perlu diperbaiki dan memberi ruang untuk penyesuaian.” – Raj, Pelajar Tingkatan 5

Pengukuhan Pembelajaran:

 • “Dengan melihat rekod PBD, saya dapat mengesan kelemahan saya dalam Matematik Tambahan dan memberi tumpuan pada kawasan yang perlu diperbaiki.” – Ahmad, Pelajar Tingkatan 3

Rekod PBD Matematik Tambahan SMK bukan sahaja memberi manfaat kepada guru dalam proses pengajaran, tetapi juga membantu murid dalam meningkatkan prestasi akademik mereka. Ia adalah alat yang penting dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan.

Download Rekod PBD Matematik Tambahan SMK

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Matematik Tambahan SMK Tingkatan 4 dan 5

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Matematik Tambahan untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tingkatan 4 dan 5 telah disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping. Borang ini adalah alat penting untuk memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah dan digunakan sebagai bukti kemajuan setiap murid.

Ciri-ciri Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Matematik Tambahan:

 • Format Borang: Borang ini adalah borang jajaran / perekodan PBD yang terdiri daripada 9 halaman. Ia disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh disunting.
 • Bahasa: Borang ini disediakan dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 • KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah): Borang ini direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah untuk mata pelajaran Matematik Tambahan bagi Tingkatan 4 dan 5.
 • Softcopy: Borang ini disediakan dalam bentuk softcopy dan boleh diterima melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit selepas permintaan.
 • Pemantauan dan Pelaporan: Borang ini perlu ditunjukkan semasa pemantauan oleh pihak berkepentingan. Data yang direkodkan akan membantu guru memantau prestasi setiap murid dan mengenal pasti kawasan di mana bantuan tambahan mungkin diperlukan.
 • DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran): Borang ini disertakan dengan DSKP untuk memastikan ia sejajar dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
 • Kemudahan Penggunaan: Borang ini direka untuk kemudahan penggunaan guru. Cukup dengan mengisi butiran murid, guru boleh merekod kemajuan mereka dalam pelbagai aspek pembelajaran Matematik Tambahan.

Kelebihan Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Matematik Tambahan SMK Tingkatan 4 dan 5:

 • Membantu guru merakam dan melacak kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Matematik Tambahan.
 • Memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
 • Menyediakan data yang penting untuk pemantauan, pelaporan, dan intervensi yang diperlukan.
 • Disesuaikan dengan DSKP, memastikan kesesuaian dengan kurikulum yang ditetapkan.
 • Disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan guru.

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Matematik Tambahan ini akan membantu guru-guru SMK memantau dan meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran yang penting ini. Dengan menggunakan borang ini, proses pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi setiap pelajar.