REKOD KEMAJUAN MURID Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Tamil SMK Tingkatan 1 –...

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Tamil SMK Tingkatan 1 – 5

8
Rekod PBD Bahasa Tamil SMK

Rekod PBD Bahasa Tamil SMK: Meningkatkan Pengajaran dan Pembelajaran

Rekod Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Bahasa Tamil untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) adalah satu alat yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Direka khas untuk merekod kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Bahasa Tamil, rekod PBD ini memberikan manfaat besar kepada guru dan murid.

Tujuan Rekod PBD Bahasa Tamil SMK:

 • Merekod kemajuan setiap murid dalam pembelajaran Bahasa Tamil.
 • Memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
 • Menyediakan bukti kemajuan murid untuk pemantauan dan pelaporan.
 • Memastikan kesesuaian rekod kemajuan murid dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang ditetapkan.

Ciri-ciri Rekod PBD Bahasa Tamil SMK:

 • Format yang Terstruktur: Rekod PBD disusun dengan format yang terstruktur untuk merekod pelbagai aspek pembelajaran Bahasa Tamil.
 • Kesesuaian Kurikulum: Rekod PBD ini direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah untuk mata pelajaran Bahasa Tamil dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
 • Kemudahan Penggunaan: Rekod PBD Bahasa Tamil disusun dengan cara yang mudah difahami dan digunakan oleh guru.
 • Softcopy yang Mudah Dicapai: Dokumen ini disediakan dalam bentuk softcopy dalam format PDF dan Word yang boleh diterima melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit selepas permintaan.
 • Bahasa Pengantara: Rekod PBD Bahasa Tamil disediakan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Tamil untuk memudahkan pemahaman guru dan murid.

Manfaat Rekod PBD Bahasa Tamil SMK:

 • Memantau Kemajuan Murid: Guru dapat memantau kemajuan setiap murid secara berterusan dan sistematik.
 • Memberikan Maklum Balas Berkesan: Rekod PBD ini membolehkan guru memberikan maklum balas yang lebih berkesan kepada murid tentang prestasi mereka dalam pembelajaran Bahasa Tamil.
 • Menyediakan Garis Panduan untuk Pembelajaran: Rekod PBD Bahasa Tamil membantu guru menyediakan garis panduan yang jelas untuk pembelajaran Bahasa Tamil yang lebih berkesan.
 • Meningkatkan Motivasi Belajar Murid: Melalui rekod PBD, murid dapat melihat kemajuan mereka dalam Bahasa Tamil, dan ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dengan lebih rajin lagi.

Rekod PBD Bahasa Tamil SMK adalah alat yang penting dalam membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan. Dengan penggunaan yang sistematik dan berkesan, ia memberikan manfaat yang besar kepada guru dan murid dalam mencapai matlamat pembelajaran yang lebih baik.

Download Rekod PBD Bahasa Tamil SMK

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Bahasa Tamil SMK Tingkatan 1 hingga 5

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Bahasa Tamil untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dari Tingkatan 1 hingga 5 telah disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping. Borang ini adalah alat penting untuk memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah dan digunakan sebagai bukti kemajuan setiap murid.

Ciri-ciri Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Bahasa Tamil:

 • Format Borang: Borang ini adalah borang jajaran / perekodan PBD yang terdiri daripada 10 halaman. Ia disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh disunting.
 • Bahasa: Borang ini disediakan dalam Bahasa Melayu dan Tamil untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 • KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah): Borang ini direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah untuk mata pelajaran Bahasa Tamil dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
 • Softcopy: Borang ini disediakan dalam bentuk softcopy dan boleh diterima melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit selepas permintaan.
 • Pemantauan dan Pelaporan: Borang ini perlu ditunjukkan semasa pemantauan oleh pihak berkepentingan. Data yang direkodkan akan membantu guru memantau prestasi setiap murid dan mengenal pasti kawasan di mana bantuan tambahan mungkin diperlukan.
 • DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran): Borang ini disertakan dengan DSKP untuk memastikan ia sejajar dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
 • Kemudahan Penggunaan: Borang ini direka untuk kemudahan penggunaan guru. Cukup dengan mengisi butiran murid, guru boleh merekod kemajuan mereka dalam pelbagai aspek pembelajaran Bahasa Tamil.

Kelebihan Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Bahasa Tamil SMK Tingkatan 1 hingga 5:

 • Membantu guru merakam dan melacak kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Bahasa Tamil.
 • Memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
 • Menyediakan data yang penting untuk pemantauan, pelaporan, dan intervensi yang diperlukan.
 • Disesuaikan dengan DSKP, memastikan kesesuaian dengan kurikulum yang ditetapkan.
 • Disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan guru.

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Bahasa Tamil ini akan membantu guru-guru SMK memantau dan meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran yang penting ini. Dengan menggunakan borang ini, proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi setiap pelajar.