REKOD KEMAJUAN MURID Muat Turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Sejarah SMK Tingkatan 1 –...

Muat Turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Sejarah SMK Tingkatan 1 – 5

37
Muat Turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Sejarah SMK Tingkatan 1 – 5

“Sejarah adalah guru yang terbaik. Ia mengajar kita untuk memahami masa kini dan membimbing kita ke arah masa depan.” – H. G. Wells

Sejarah, sebagai subjek penting dalam kurikulum pelajaran, memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk pemikiran dan kesedaran pelajar tentang warisan budaya dan peristiwa-peristiwa penting dalam pembentukan tamadun manusia. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa pembelajaran sejarah berkesan dan direkodkan dengan teliti. Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Sejarah SMK Tingkatan 1 – 5 adalah alat yang penting dalam proses ini.

Dalam kata-kata H. G. Wells, “Sejarah adalah guru yang terbaik.” Ini menekankan betapa pentingnya pembelajaran sejarah dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia di sekeliling kita. Dengan memuat turun Borang Kemajuan Murid ini, pelajar dapat merekodkan pencapaian mereka dalam pembelajaran sejarah dan menelusuri perkembangan pemikiran mereka dari tahun ke tahun.

Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Sejarah tidak hanya merakamkan pencapaian akademik pelajar, tetapi juga membolehkan mereka merefleksikan pemahaman mereka tentang peristiwa-peristiwa bersejarah dan pengetahuan mereka tentang aspek-aspek kritikal dalam sejarah. Dengan cara ini, ia membantu memupuk minat yang mendalam dalam subjek sejarah dan menggalakkan pembelajaran yang berterusan.

Muat turun Borang Kemajuan Murid ini adalah langkah pertama dalam memastikan pembelajaran sejarah yang berkesan dan direkodkan dengan sistematik. Dengan menjadikannya sebahagian daripada proses pembelajaran, pelajar tidak hanya dapat menghargai nilai-nilai sejarah, tetapi juga dapat mengekalkan warisan budaya dan sejarah bangsa mereka.

Download Muat Turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Sejarah SMK Tingkatan 1 – 5

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Sejarah SMK Tingkatan 1 hingga 5

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Sejarah untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dari Tingkatan 1 hingga 5 telah disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping. Borang ini adalah alat penting untuk memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah dan digunakan sebagai bukti kemajuan setiap murid.

Ciri-ciri Rekod PBD Sejarah SMK:

 • Format Borang: Borang ini adalah borang jajaran / perekodan PBD yang terdiri daripada 19 halaman. Ia disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh disunting.
 • Bahasa: Borang ini disediakan dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 • KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah): Borang ini direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah untuk mata pelajaran Sejarah dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
 • Softcopy: Borang ini disediakan dalam bentuk softcopy dan boleh diterima melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit selepas permintaan.
 • Pemantauan dan Pelaporan: Borang ini perlu ditunjukkan semasa pemantauan oleh pihak berkepentingan. Data yang direkodkan akan membantu guru memantau prestasi setiap murid dan mengenal pasti kawasan di mana bantuan tambahan mungkin diperlukan.
 • DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran): Borang ini disertakan dengan DSKP untuk memastikan ia sejajar dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
 • Kemudahan Penggunaan: Borang ini direka untuk kemudahan penggunaan guru. Cukup dengan mengisi butiran murid, guru boleh merekod kemajuan mereka dalam pelbagai aspek pembelajaran Sejarah.

Kelebihan Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Sejarah SMK Tingkatan 1 hingga 5:

 • Membantu guru merakam dan melacak kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Sejarah.
 • Memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
 • Menyediakan data yang penting untuk pemantauan, pelaporan, dan intervensi yang diperlukan.
 • Disesuaikan dengan DSKP, memastikan kesesuaian dengan kurikulum yang ditetapkan.
 • Disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan guru.

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Sejarah ini akan membantu guru-guru SMK memantau dan meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran yang penting ini. Dengan menggunakan borang ini, proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi setiap pelajar.