REKOD KEMAJUAN MURID Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1 –...

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1 – 5

85
Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1 – 5

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) adalah asas yang penting dalam pembentukan nilai dan akhlak pelajar. Dalam usaha untuk memantapkan nilai-nilai keislaman, Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD (Pentaksiran Berasaskan Daerah) menjadi satu alat yang berharga. Dokumen ini tidak hanya sekadar merekodkan pencapaian akademik, tetapi juga mengukuhkan aspek keagamaan dan moral pelajar.

Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1 hingga 5 memberikan platform untuk merefleksikan kebaikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari pelajar, seiring dengan pembelajaran tentang ajaran Islam.

Muat turun Borang Kemajuan Murid ini adalah langkah penting dalam memperkasa pembelajaran agama Islam di kalangan pelajar. Lebih daripada itu, ia menggalakkan kesedaran tentang pentingnya amalan keagamaan dalam kehidupan pelajar.

Melalui Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam, SMK menunjukkan komitmen terhadap pembangunan spiritual pelajar. Dengan memberi penekanan kepada nilai-nilai Islam seperti keikhlasan, kejujuran, dan kasih sayang, ia membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan bersedia menjadi pemimpin yang berilmu dan bertanggungjawab dalam masyarakat.

Download Rekod PBD Pendidikan Islam SMK

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1 hingga 5

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Islam untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dari Tingkatan 1 hingga 5 telah disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping. Borang ini adalah alat penting untuk memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah dan digunakan sebagai bukti kemajuan setiap murid.

Ciri-ciri Rekod PBD Pendidikan Islam SMK:

 • Format Borang: Borang ini adalah borang jajaran / perekodan PBD yang terdiri daripada 41 halaman. Ia disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh disunting.
 • Bahasa: Borang ini disediakan dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 • KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah): Borang ini direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah untuk mata pelajaran Pendidikan Islam dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
 • Softcopy: Borang ini disediakan dalam bentuk softcopy dan boleh diterima melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit selepas permintaan.
 • Pemantauan dan Pelaporan: Borang ini perlu ditunjukkan semasa pemantauan oleh pihak berkepentingan. Data yang direkodkan akan membantu guru memantau prestasi setiap murid dan mengenal pasti kawasan di mana bantuan tambahan mungkin diperlukan.
 • DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran): Borang ini disertakan dengan DSKP untuk memastikan ia sejajar dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
 • Kemudahan Penggunaan: Borang ini direka untuk kemudahan penggunaan guru. Cukup dengan mengisi butiran murid, guru boleh merekod kemajuan mereka dalam pelbagai aspek pembelajaran Pendidikan Islam.

Kelebihan Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1 hingga 5:

 • Membantu guru merakam dan melacak kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.
 • Memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
 • Menyediakan data yang penting untuk pemantauan, pelaporan, dan intervensi yang diperlukan.
 • Disesuaikan dengan DSKP, memastikan kesesuaian dengan kurikulum yang ditetapkan.
 • Disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan guru.

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Islam ini akan membantu guru-guru SMK memantau dan meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran yang penting ini. Dengan menggunakan borang ini, proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi setiap pelajar.