REKOD KEMAJUAN MURID Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SMK Ting 1 hingga...

Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SMK Ting 1 hingga 5

34

“Integriti adalah melakukan yang betul, walaupun tiada yang melihatnya.” – C.S. Lewis

Dalam mengejar kecemerlangan dalam Pendidikan Moral di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), penggunaan Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD (Pentaksiran Berasaskan Daerah) menjadi satu pendekatan yang penting. Dokumen ini tidak hanya merupakan satu alat penting untuk merekod pencapaian pelajar, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai integriti, kejujuran, dan kebertanggungjawaban.

Quote oleh C.S. Lewis, “Integriti adalah melakukan yang betul, walaupun tiada yang melihatnya,” memberikan pandangan yang mendalam tentang kepentingan integriti dalam pendidikan moral. Dokumen Kemajuan Murid Rekod PBD menjadi lebih daripada sekadar rekod pencapaian; ia adalah satu komitmen kepada nilai-nilai moral yang tinggi dan perwujudan kejujuran yang dihayati dalam setiap tindakan.

Muat turun Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SMK Ting 1 hingga 5 memainkan peranan penting dalam pembentukan watak dan moral pelajar. Melalui rekod ini, pelajar dapat merefleksikan nilai-nilai moral yang telah dipelajari, menetapkan matlamat pembangunan diri, dan meningkatkan kesedaran terhadap tanggungjawab sosial mereka.

Dokumen ini juga memperlihatkan kesungguhan SMK dalam memupuk generasi muda yang bertanggungjawab dan beretika. Dengan mengamalkan kejujuran, kesetiaan, dan sikap yang bertanggungjawab, pelajar dapat menjadi peneraju kebajikan dalam masyarakat yang semakin mencari arah dan nilai moral yang kukuh.

Download Rekod PBD Pendidikan Moral SMK

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Moral SMK Tingkatan 1 hingga 5

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Moral untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dari Tingkatan 1 hingga 5 telah disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping. Borang ini adalah alat penting untuk memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah dan digunakan sebagai bukti kemajuan setiap murid.

Ciri-ciri Borang Rekod PBD Pendidikan Moral SMK:

 • Format Borang: Borang ini adalah borang jajaran / perekodan PBD yang terdiri daripada 18 halaman. Ia disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh disunting.
 • Bahasa: Borang ini disediakan dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 • KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah): Borang ini direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah untuk mata pelajaran Pendidikan Moral dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
 • Softcopy: Borang ini disediakan dalam bentuk softcopy dan boleh diterima melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit selepas permintaan.
 • Pemantauan dan Pelaporan: Borang ini perlu ditunjukkan semasa pemantauan oleh pihak berkepentingan. Data yang direkodkan akan membantu guru memantau prestasi setiap murid dan mengenal pasti kawasan di mana bantuan tambahan mungkin diperlukan.
 • DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran): Borang ini disertakan dengan DSKP untuk memastikan ia sejajar dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
 • Kemudahan Penggunaan: Borang ini direka untuk kemudahan penggunaan guru. Cukup dengan mengisi butiran murid, guru boleh merekod kemajuan mereka dalam pelbagai aspek pembelajaran Pendidikan Moral.

Kelebihan Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Moral SMK Tingkatan 1 hingga 5:

 • Membantu guru merakam dan melacak kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.
 • Memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
 • Menyediakan data yang penting untuk pemantauan, pelaporan, dan intervensi yang diperlukan.
 • Disesuaikan dengan DSKP, memastikan kesesuaian dengan kurikulum yang ditetapkan.
 • Disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan guru.

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Moral ini akan membantu guru-guru SMK memantau dan meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran yang penting ini. Dengan menggunakan borang ini, proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi setiap pelajar.