REKOD KEMAJUAN MURID Download File Kemajuan Murid Rekod PBD PJPK SMK Form 1 – 5

Download File Kemajuan Murid Rekod PBD PJPK SMK Form 1 – 5

17
Rekod PBD PJPK SMK

“Kejayaan tidak diukur oleh apa yang anda capai, tetapi oleh rintangan yang anda telah atasi.” – Booker T. Washington

Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan dalam Pendidikan Jasmani, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Sivik (PJPK), Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) telah menerbitkan Borang Kemajuan Murid Rekod PBD PJPK bagi pelajar dari Tingkatan 1 hingga 5. Memuat turun file ini merupakan langkah pertama ke arah membangunkan kesedaran, pemantapan, dan prestasi dalam bidang PJPK.

Quote yang diilhamkan oleh Booker T. Washington, “Kejayaan tidak diukur oleh apa yang anda capai, tetapi oleh rintangan yang anda telah atasi,” menyoroti kepentingan ketabahan dan ketekunan dalam mencapai matlamat. Dalam dunia PJPK yang dinamik, pelajar di SMK perlu menghadapi pelbagai cabaran dan mengatasi rintangan untuk mencapai kecemerlangan.

Muat turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD PJPK adalah lebih daripada sekadar pengumpulan data; ia adalah alat yang membolehkan pelajar merekod pencapaian dan memantapkan perjalanan pembangunan fizikal dan kesihatan mereka. Dengan rekod ini, pelajar dapat mengesan perkembangan, menetapkan matlamat, dan mengejar kecemerlangan dalam bidang PJPK.

Borang Kemajuan Murid Rekod PBD PJPK SMK adalah sumber yang berharga dalam membina kelestarian athletik dalam kalangan pelajar SMK. Dengan muat turun file ini, pelajar dapat merancang, melaksanakan, dan menilai prestasi mereka dalam bidang PJPK, mendorong pertumbuhan dan pembangunan dalam aspek fizikal, mental, dan sosial.

Sneak Peek Rekod PBD PJPK SMK

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SMK Tingkatan 1 hingga 5

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dari Tingkatan 1 hingga 5 telah disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping. Borang ini adalah alat penting untuk memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah dan digunakan sebagai bukti kemajuan setiap murid.

Ciri-ciri Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan:

 • Format Borang: Borang ini adalah borang jajaran / perekodan PBD yang terdiri daripada 74 halaman. Ia disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh disunting.
 • Bahasa: Borang ini disediakan dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 • KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah): Borang ini direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
 • Softcopy: Borang ini disediakan dalam bentuk softcopy dan boleh diterima melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit selepas permintaan.
 • Pemantauan dan Pelaporan: Borang ini perlu ditunjukkan semasa pemantauan oleh pihak berkepentingan. Data yang direkodkan akan membantu guru memantau prestasi setiap murid dan mengenal pasti kawasan di mana bantuan tambahan mungkin diperlukan.
 • DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran): Borang ini disertakan dengan DSKP untuk memastikan ia sejajar dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
 • Kemudahan Penggunaan: Borang ini direka untuk kemudahan penggunaan guru. Cukup dengan mengisi butiran murid, guru boleh merekod kemajuan mereka dalam pelbagai aspek pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

Kelebihan Borang Rekod PBD PJPK SMK Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SMK Tingkatan 1 hingga 5:

 • Membantu guru merakam dan melacak kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.
 • Memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
 • Menyediakan data yang penting untuk pemantauan, pelaporan, dan intervensi yang diperlukan.
 • Disesuaikan dengan DSKP, memastikan kesesuaian dengan kurikulum yang ditetapkan.
 • Disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan guru.

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ini akan membantu guru-guru SMK memantau dan meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran yang penting ini. Dengan menggunakan borang ini, proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi setiap pelajar.