REKOD KEMAJUAN MURID Muat Turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Geografi Bahasa Melayu SMK Tingkatan...

Muat Turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Geografi Bahasa Melayu SMK Tingkatan 1 – 5

15
Rekod PBD Geografi Bahasa Melayu SMK

Melangkah ke Arah Kejayaan: Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Geografi Bahasa Melayu SMK

“Setiap tempat memiliki kisahnya sendiri, tetapi tempat yang paling indah adalah kisah yang diciptakan oleh manusia.” – Gilbert K. Chesterton

Dalam usaha untuk memperkukuhkan kefahaman dan kecemerlangan dalam bidang geografi, Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) telah memperkenalkan Borang Kemajuan Murid Rekod Geografi Bahasa Melayu untuk pelajar dari Tingkatan 1 hingga 5. Muat turun borang ini adalah langkah pertama dalam membina kesedaran dan kesungguhan dalam pembelajaran geografi dalam Bahasa Melayu.

Quote inspiratif oleh Gilbert K. Chesterton, “Setiap tempat memiliki kisahnya sendiri, tetapi tempat yang paling indah adalah kisah yang diciptakan oleh manusia,” memberikan pandangan yang mendalam tentang kepelbagaian dan keunikan geografi. Melalui rekod pencapaian dan pengetahuan tentang tempat-tempat, pelajar tidak hanya memahami landskap fizikal, tetapi juga cerita-cerita manusia yang tersembunyi di sebaliknya.

Borang Kemajuan Murid Rekod Geografi Bahasa Melayu bukan sekadar kumpulan data, tetapi juga cerminan perkembangan dan pemahaman pelajar tentang dunia di sekeliling mereka. Dengan muat turun borang ini, pelajar di SMK dapat merakamkan pencapaian akademik mereka, menjelajahi cerita-cerita geografi, dan mengekalkan kesedaran tentang kepelbagaian dunia.

Melangkah ke arah kejayaan dalam bidang geografi bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi dengan sokongan Borang Kemajuan Murid Rekod Geografi Bahasa Melayu, pelajar diberi peluang untuk menjejaki dan menghargai keajaiban alam dan pencapaian manusia di sekitar mereka.

Sneak Peek Rekod PBD Geografi Bahasa Melayu SMK

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Geografi SMK Tingkatan 1 hingga 5

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Geografi untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dari Tingkatan 1 hingga 5 telah disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping. Borang ini adalah alat penting untuk memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah dan digunakan sebagai bukti kemajuan setiap murid.

Ciri-ciri Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Geografi:

 • Format Borang: Borang ini adalah borang jajaran / perekodan PBD yang terdiri daripada 12 halaman. Ia disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh disunting.
 • Bahasa: Borang ini disediakan dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 • KSSM (Kurikulum Standard Sekolah Menengah): Borang ini direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah untuk mata pelajaran Geografi dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
 • Softcopy: Borang ini disediakan dalam bentuk softcopy dan boleh diterima melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit selepas permintaan.
 • Pemantauan dan Pelaporan: Borang ini perlu ditunjukkan semasa pemantauan oleh pihak berkepentingan. Data yang direkodkan akan membantu guru memantau prestasi setiap murid dan mengenal pasti kawasan di mana bantuan tambahan mungkin diperlukan.
 • DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran): Borang ini disertakan dengan DSKP untuk memastikan ia sejajar dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
 • Kemudahan Penggunaan: Borang ini direka untuk kemudahan penggunaan guru. Cukup dengan mengisi butiran murid, guru boleh merekod kemajuan mereka dalam pelbagai aspek pembelajaran Geografi.

Kelebihan Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Geografi SMK Tingkatan 1 hingga 5:

 • Membantu guru merakam dan melacak kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Geografi.
 • Memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
 • Menyediakan data yang penting untuk pemantauan, pelaporan, dan intervensi yang diperlukan.
 • Disesuaikan dengan DSKP, memastikan kesesuaian dengan kurikulum yang ditetapkan.
 • Disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan guru.

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Geografi ini akan membantu guru-guru SMK memantau dan meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran yang penting ini. Dengan menggunakan borang ini, proses pengajaran dan pembelajaran Geografi dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi setiap pelajar.