REKOD KEMAJUAN MURID Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Reka Bentuk Teknologi SMK Tingkatan 1...

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Reka Bentuk Teknologi SMK Tingkatan 1 – 3

36
Rekod PBD Reka Bentuk Teknologi SMK

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” – Steve Jobs

Dalam usaha untuk melonjakkan kecemerlangan pelajar dalam bidang reka bentuk teknologi, Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) telah mewujudkan Borang Kemajuan Murid Rekod PBD (Pentaksiran Berasaskan Dewan) bagi pelajar dari Tingkatan 1 hingga 3. Exceling dalam bidang reka bentuk teknologi bukan hanya tentang keupayaan untuk membuat sesuatu yang menarik secara visual, tetapi juga tentang memahami bagaimana ia berfungsi dan memberi impak kepada masyarakat.

Pentingnya rekod dalam proses pembelajaran tidak dapat disangkal. Melalui muat turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Reka Bentuk Teknologi, pelajar dapat mengalami manfaat yang tidak ternilai. Borang ini tidak hanya merakamkan pencapaian akademik mereka, tetapi juga perkembangan kreativiti, kemahiran teknikal, dan keupayaan untuk memecahkan masalah dalam konteks reka bentuk teknologi.

Dengan menghayati kata-kata inspiratif Steve Jobs, “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works,” pelajar diajak untuk melihat reka bentuk teknologi sebagai lebih dari sekadar penampilan visual. Mereka digalakkan untuk memahami bagaimana setiap ciptaan mereka berfungsi dan memberi kesan kepada pengguna dan masyarakat secara keseluruhannya.

Muat turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Reka Bentuk Teknologi SMK Tingkatan 1 hingga 3 adalah langkah pertama ke arah mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang reka bentuk teknologi. Dengan excel dalam rekod mereka, pelajar mampu mengukur perkembangan mereka dengan lebih sistematik dan memahami kesan yang mereka buat dalam dunia yang semakin berubah ini.

Berikut Contoh Rekod PBD Reka Bentuk Teknologi SMK

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Reka Bentuk dan Teknologi SMK Tingkatan 1 hingga 3

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Reka Bentuk dan Teknologi untuk Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dari Tingkatan 1 hingga 3 telah disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping. Borang ini merupakan satu alat penting untuk memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah dan digunakan sebagai bukti kemajuan setiap murid.

Ciri-ciri Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Reka Bentuk dan Teknologi:

  1. Format Word Editable: Borang ini disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan guru menyesuaikan borang mengikut keperluan mereka.
  2. Bukti Kemajuan Murid: Borang ini direka khas untuk merakam kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.
  3. Pemantauan dan Pelaporan: Borang ini perlu ditunjukkan semasa pemantauan oleh pihak berkepentingan. Data yang direkodkan akan membantu guru memantau prestasi setiap murid dan mengenal pasti kawasan di mana bantuan tambahan mungkin diperlukan.
  4. DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran): Borang ini disertakan dengan DSKP untuk memastikan ia sejajar dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
  5. Kemudahan Penggunaan: Borang ini direka untuk kemudahan penggunaan guru. Cukup dengan mengisi butiran murid, guru boleh merekod kemajuan mereka dalam pelbagai aspek pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi.

Kelebihan Rekod PBD Reka Bentuk Teknologi SMK Tingkatan 1 hingga 3:

  • Membantu guru merakam dan melacak kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi.
  • Memudahkan proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
  • Menyediakan data yang penting untuk pemantauan, pelaporan, dan intervensi yang diperlukan.
  • Disesuaikan dengan DSKP, memastikan kesesuaian dengan kurikulum yang ditetapkan.
  • Disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan guru.

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) Reka Bentuk dan Teknologi ini akan membantu guru-guru SMK memantau dan meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran yang penting ini. Dengan menggunakan borang ini, proses pengajaran dan pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi setiap pelajar.