UASA Dapatkan Bahan Bantu Jawab Soalan UASA Matematik Darjah 6

Dapatkan Bahan Bantu Jawab Soalan UASA Matematik Darjah 6

12390
Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6

Di ambang ujian akhir sesi akademik ini, admin mengajak para guru dan ibu bapa dapatkan bahan bantu jawab soalan UASA matematik darjah 6 yang kami sediak di bawah. Hal ini kerana, tidak memadai mempelajari matematik secara teori bahkan ia perlukan lebih banyak latihan dengan pelbagai jenis soalan untuk meningkatkan kemahiran penggunaan rumus.

Oleh itu, admin sediakan ketas soalan tahun-tahun lepas sebagai rujukan dan latih tubi pelajar. Di samping itu, terdapat nota padat semua bab matematik tahun 6 turut disediakan bagi memudahkan rujukan semasa membuat latihan.

Bahan Bantu Jawab Soalan UASA Matematik Darjah 6

Nota Lengkap Bergambar Semua Bab

Dapatkan nota bergambar bagi semua bab matematik tahun 6 melalui pautan berikut:

Dapatkan Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6
Bahan Bantu Jawab Soalan UASA Matematik Darjah 6
Dapatkan Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6
Dapatkan Bahan Bantu Jawab Soalan UASA Matematik Darjah 6

Latih Tubi Kertas Soalan Tahun Lepas

Seperti yang anda sedia maklum, kertas soalan matematik terbahagi kepada dua kertas iaitu kertas 1 soalan objektif dan kertas 2 soalan subjektif. Masa yang diperuntukkan bagi kertas 1 dan kertas 2 dalam tempoh 1 jam sahaja. Oleh itu, admin akan kongsikan kertas soalan tahun-tahun lepas sebagai rujukan dan latih tubi pelajar.

a) Kertas 1 objektif

Kertas soalanSkema jawapan
set 1Skema jawapan set 1
set 2 Skema jawapan set 2
set 3 Skema jawapan set 3
set 4
set 5
set 6
set 7
set 8

b) ketas 2 subjektif

Kertas soalanSkema jawapan
set 1Skema jawapan set 1
set 2Skema jawapan set 2
set 3Skema jawapan set 3

Dapatkan nota dan latihan bagi persiapan ujian akhir sesi akademik di saluran telegram melalui pautan berikut:

Kuiz Pemahaman

Sebagai menguji kefahaman pelajar, para guru dan ibu bapa boleh mengajak pelajar bermain kuiz sambil belajar dengan bahan yang admin sediakan di bawah.

Kuiz Online

Dengan perkembangan teknologi terutamanya dalam pendidikan di sekolah kebangsaan, terdapat sekolah yang mempunyai kelengkapan teknologi seperti makmal komputer bahkan turut menyediakan tablet dalam sesi pembelajaran. Oleh itu, Admin mencadangkan para guru bermaian kuiz yang admin sediakan di bawah.

Pop Kuiz

Admin turut berkongsi kepada anda untuk membuat kuiz tanpa internet dengan mendapatkan kuiz berbentuk pdf di bawah.

Kuiz matematik
Kuiz matematik tahun 6 set 1
Kuiz matematik tahun 6 set 2

Contoh Soalan KBAT

Seperti yang kita sedia maklum, terdapat soalan dalam kertas peperiksaan yang berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Admin datanagkan contoh soalan KBAT yang terdapat dalam kertas soalan yang admin kongsikan di atas.

Contoh Soalan KBAT Kertas 1

1. Rajah 2 menunjukkan empat buah segi tiga K, L, M dan N yang dilukis pada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

Dapatkan Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6
Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6

Antara segi tiga-segi tiga K, L, M dan N, yang manakah mempunyai garisan simetri?
A N
B M
C K
D L

2. Rajah 3 menunjukkan satu waktu selepas tengah hari.

Dapatkan Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6
Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6

Apakah waktu yang akan ditunjukkan oleh jam selepas 25 minit?
A Jam 1425
B Jam 1315
C Jam 1515
D Jam 1525

Contoh Soalan KBAT Kertas 2

1. Elyana ada 60 biji guli. Semua guli itu dia masukkan sama banyak ke dalam 5 bekas. Setiap bekas ada 12 biji guli.

(a) Tulis ayat matematik yang betul bagi mewakili pernyataan itu.

[1 markah]

(b) Tulis nisbah bilangan guli di dalam satu bekas kepada jumlah bilangan semua guli.

[1 markah]

2. Suatu satah Cartes menunjukkan kedudukan masjid, pejabat pos, sekolah dan rumah Mary.

Dapatkan Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6
Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6

(a) Tulis koordinat bagi kedudukan sekolah itu.

[1 markah]

(b) Berapakah jarak dari rumah Mary ke pejabat pos?

[1 markah]

__unit

Rajah 2 menunjukkan kedudukan rumah Kevin, Joe dan Roni dari sekolah melalui pasar

Dapatkan Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6
Bahan Bantu Jawab Soalan Uasa Matematik Darjah 6

(a) Jarak rumah Joe ke sekolah adalah 0.7 km lebih jauh daripada jarak rumah Kevin ke sekolah melalui pasar.

Berapakah jarak, dalam km, rumah Joe ke sekolah melalui pasar?

[2 markah]

(b) Setiap hari Rabu, Roni berulang alik ke sekolah sebanyak 3 kali bagi mengikuti aktiviti sekolah.

Tunjukkan pengiraan kamu bagi membuktikan jumlah jarak perjalanan Roni adalah 39 km.

[3 markah]