Pendidikan Khas 4 Jenis Program Pendidikan Khas di Malaysia

4 Jenis Program Pendidikan Khas di Malaysia

2656
Jenis Program Pendidikan Khas
Jenis Program Pendidikan Khas

Di Malaysia, terdapat 4 jenis program pendidikan khas yang kita perlu tahu. Sebelum itu, kita perlu tahu kenapa pendidikan khas ini diwujudkan di Malaysia.

Kenapa Pendidikan Khas di Wujudkan?

Pendidikan khas bertujuan menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada murid-murid berkeperluan khas yang menghadapi cabaran dalam penglihatan, pendengaran, pembelajaran, dan pemulihan khas. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan tulus memberikan peluang yang setara kepada murid-murid berkeperluan khas, memastikan mereka menikmati pendidikan berkualiti dan kehidupan yang seimbang dengan rakan-rakan sebaya yang tidak menghadapi cabaran khas.

Pentingnya pendidikan khas adalah untuk menekankan perkembangan jasmani, emosi, rohani, dan intelek bagi memastikan murid-murid ini dapat menerima pendidikan hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Ini tidak hanya membekalkan mereka dengan pengetahuan tetapi juga mempersiapkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup secara mandiri. Kementerian Pelajaran Malaysia memperuntukkan perhatian khusus kepada kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran, yang merangkumi:

  • Down Sindrom.
  • Austisme ringan.
  • Attention Deficit Hyperaktif Disorder (ADHD).
  • Terencat akal minimum.
  • Bermasalah pembelajaran spesifik, seperti Disleksia.

Dengan menyelidiki dan memahami keperluan unik setiap kategori ini, Kementerian Pelajaran Malaysia bertujuan untuk mencapai matlamat pendidikan inklusif dan menyokong perkembangan holistik murid-murid berkeperluan khas dalam masyarakat.

4 Jenis Program Pendidikan Khas di Malaysia

#1 : Sekolah Pendidikan Khas

Sekolah ini dirancang khusus untuk menawarkan pendidikan kepada murid-murid berkeperluan khas, terutamanya mereka yang termasuk dalam kategori Pendengaran dan Penglihatan. Bagi murid-murid ini, kurikulum yang diikuti adalah Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), bergantung kepada peringkat pendidikan mereka.

Selain itu, sekolah tersebut juga menyediakan pendidikan khas untuk murid bermasalah pembelajaran. Murid-murid dalam kategori ini akan mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK) atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Khas (KSSMPK). Kurikulum ini dirancang khusus untuk memenuhi keperluan pendidikan mereka dan memberikan sokongan tambahan yang diperlukan.

Dengan menyediakan kurikulum yang bersesuaian dengan keperluan murid-murid berkeperluan khas, sekolah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pendidikan yang inklusif dan menyokong perkembangan holistik setiap murid.

Keypoint: Murid yang mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan.

Senarai Sekolah Pendidikan Khas

Jenis Program Pendidikan Khas

#2 : Program Pendidikan Khas Integrasi

Program ini adalah inisiatif yang terdapat di sekolah harian biasa, di mana terdapat kelas-kelas pendidikan khas yang telah diubahsuai. Program ini dirancang untuk memberikan sokongan khusus kepada murid-murid berkeperluan khas dari ketiga-tiga kategori iaitu Penglihatan, Pendengaran, dan Pembelajaran.

Dalam rangka menyediakan pendidikan inklusif, sekolah ini memastikan bahawa program yang ditawarkan dapat memenuhi keperluan unik setiap kategori murid berkeperluan khas. Dengan menyesuaikan kelas-kelas pendidikan khas, sekolah harian biasa ini berusaha untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang sesuai dan menyokong perkembangan holistik murid-murid tersebut.

Tujuan utama program ini adalah untuk menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid, termasuk mereka yang memerlukan sokongan tambahan. Dengan cara ini, sekolah harian biasa berperanan sebagai agen inklusi, memastikan setiap murid memperoleh peluang yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dalam persekitaran pendidikan yang positif.

Jenis Program Pendidikan Khas

Keypoint: Kelas dibuat di sekolah harian biasa tetapi bangunan atau kelas yang asing dari aliran perdana. Murid-murid terdiri dari mereka yang mengalami masalah penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran.

#3 : Program Inklusif

Program ini ialah suatu inisiatif di mana murid-murid pendidikan khas yang mempunyai kelayakan akan belajar bersama-sama dengan murid aliran perdana dalam kelas biasa. Tujuan utama program ini adalah untuk mencipta suatu persekitaran pembelajaran yang inklusif di mana murid-murid berkeperluan khas dapat berinteraksi dan belajar bersama rakan-rakan sebaya mereka dari aliran perdana.

Jenis Program Pendidikan Khas

Dalam program ini, murid-murid pendidikan khas akan ditempatkan dalam kelas-kelas biasa bersama-sama dengan murid-murid lain, mencipta peluang untuk pertukaran sosial dan pembelajaran bersama. Pengintegrasian ini dapat membantu mengurangkan stigma, memupuk pemahaman, dan menyokong perkembangan sosial dan akademik murid-murid berkeperluan khas.

Program seperti ini sering dikenali sebagai pendidikan inklusif, di mana pendekatan yang holistik diambil untuk memastikan setiap murid menerima sokongan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Pendekatan ini mendorong persefahaman dan saling bantu-membantu antara murid aliran perdana dan murid-murid berkeperluan khas dalam suatu persekitaran pembelajaran yang bersatu padu.

Keypoint: Murid pendidikan khas yang layak belajar bersama-sama murid arus perdana di kelas arus perdana.

#4 : Program Pemulihan Khas

Program ini dicipta khusus untuk memberikan bantuan kepada murid-murid yang menghadapi kesulitan dalam menguasai kemahiran 3M, iaitu Menulis, Mengira, dan Membaca. Matlamat utama program ini adalah untuk memberikan sokongan tambahan kepada murid-murid yang mengalami cabaran dalam aspek-aspek tersebut, dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang ini.

Dengan menfokuskan pada 3M, program ini bertujuan untuk menyediakan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan keperluan setiap murid. Mungkin melibatkan kaedah pengajaran yang lebih berfokus, sumber-sumber tambahan, atau bimbingan khas untuk membantu murid-murid mengatasi kesukaran yang dihadapi dalam Menulis, Mengira, dan Membaca.

Keypoint: Program pembelajaran di sekolah harian biasa dimana murid-murid yang mengalamai masalah 3M dibawa ke kelas pemulihan untuk belajar asas 3M sehingga mereka menguasainya.