Latihan Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1= Unit: At School, Muka Surat 14&15

Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1= Unit: At School, Muka Surat 14&15

373

 

Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1 Ms 14&15

Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1= Unit: At School, Muka Surat 14&15. Kemampuan dan kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa adalah diperlukan agar persefahaman dalam berkomunikasi dengan individu berlainan bangsa dapat dicapai. Kepentingan Bahasa Inggeris adalah sangat berguna untuk syarikat tempatan dan negara.

Kepentingan Menguasai Bahasa Inggeris

  1. Kemahiran menguasai bahasa asing dapat memudahkan perhubungan atau komunikasi dengan individu berlainan bangsa. Misalnya apabila ada pelancong asing yang mengunjungi negara kita, kita dapat berinteraksi bersama mereka dan mudah untuk memberikan penerangan tentang sejarah negara.
  2. Menguasai bahasa asing dapat membantu dalam pencarian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kebanyakkannya ditulis dalam pelbagai bahasa khususnya bahasa inggeris yang menjadi bahasa utama dunia.
  3. Penguasaan bahasa asing turut membuka peluang kepada seseorang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.
  4. Apabila seseorang individu menguasai bahasa asing akan dapat membantu dalam mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Kemajmukan masyarakat di dalam negara kita mempengaruhi syarikat-syarikat tempatan untuk mencari pekerja yang mempunyai kemahiran bahasa asing.

Dapatkan “Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1= Unit: At School, Muka Surat 14&15” di sini

Kami menyediakan bahan pendidikan ini untuk kegunaan para guru semasa proses pembelajaran serta boleh digunakan oleh ibu bapa untuk menyediakan bahan pendidikan kepada anak-anak selain daripada yang dibekalkan oleh para guru di sekolah.

ENGLISH YEAR 1 PAGE 14 (AT SCHOOL)

ENGLISH YEAR 1 PAGE 15 (AT SCHOOL)

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : LATIHAN BAHASA INGGERIS TAHUN 1 UNIT AT SCHOOL

Diharapkan agar perkongsian berkenaan dengan Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1 ini akan dapat memberikan manfaat kepada para guru dan ibu bapa. Ibu bapa dan guru boleh mencetak keluar bahan ini dan digunakan di sekolah dan di rumah.

Sebelum ini, kami juga pernah berkongsi bahan pendidikan yang lain. Antaranya:

Sila layari laman web rasmi Sistem Guru Online untuk mendapatkan bahan pendidikan yang lain serta informasi berkenaan dengan bantuan kerajaan, bantuan pendidikan, dan lain-lain.