Latihan Latihan Bahasa Melayu Tahun 1 = Unit: Keselamatan, Muka Surat 19&20

Latihan Bahasa Melayu Tahun 1 = Unit: Keselamatan, Muka Surat 19&20

2900

 

Latihan BM unit Keselamatan ms 19&20

Latihan Bahasa Melayu Tahun 1 = Unit: Keselamatan, Muka Surat 19&20. Di dalam bahan ini terdapat latihan mengenai suku kata dan penggunaan kata arah yang betul.

Bahasa rasmi merupakan bahasa yang diberikan status sedemikian secara sah oleh sesebuah negeri, negara atau wilayah. Bahasa rasmi merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran, sistem pendidikan, urusan perdagangan dan perusahaan, kehakiman, upacara rasmi dan antarabangsa.

Bahasa rasmi merupakan bahasa yang dipilih untuk tujuan urusan seharian negara dan fungsinya pula dapat memenuhi beberapa kegiatan pada peringkat kenegaraan seperti:

  • Bahasa lisan para pegawai kerajaan sewaktu menjalankan tugas rasmi negara
  • Media dalam urusan surat-menyurat dalam dan antara jabatan
  • Penulisan dokumen dan rekod kerajaan
  • Media untuk menulis semula undang-undang dan peraturan negara
  • Penulisan semua borang urusan rasmi kerajaan

Dapatkan “Latihan Bahasa Melayu Tahun 1= Unit: Keselamatan, Muka Surat 19&20” di sini


Di sini kami menyediakan bahan pendidikan yang boleh dimanfaatkan kepada para guru dan ibu bapa. Bahan ini boleh digunakan sebagai latihan insentif kepada para pelajar samada di rumah mahupun di sekolah.

Latihan BM Tahun 1 Tema Keselamatan, Muka Surat 19&20

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : Latihan BM Tahun 1 Tema Keselamatan, Muka Surat 19&20

Diharapkan agar perkongsian mengenai Latihan Bahasa Melayu Tahun 1 ini dapat memberikan manfaat kepada para guru dan ibu bapa dalam menyediakan bahan pendidikan untuk para pelajar.

Sebelum ini, kami juga pernah berkongsi berkenaan dengan bahan pendidikan yang lain seperti:

Sila layari laman web rasmi Sistem Guru Online untuk mendapatkan informasi terkini berkaitan dengan bahan pendidikan, bantuan kerajaan dan sebagainya.