Latihan LATIHAN MENULIS NAMA

LATIHAN MENULIS NAMA

220

Menulis nama sendiri adalah antara perkara terawal yang perlu diajari kepada kanak-kanak. Ini bukan sahaja dapat melatih mereka menulis nama tetapi juga menyebut dan mengingati nama sendiri dengan lebih baik.

Lembaran bahan bantu mengajar yang bakal SGO.Pendidikan kongsikan kali ini mengandungi 16 muka surat dengan pelbagai gambarajah menarik untuk pilihan pelajar. Selain dari gambarajah, lembaran kerja ini juga mempunyai ruangan untuk pelajar mengulang tulis nama mereka.

Guru atau ibu bapa boleh mencetak lembaran ini dan meminta pelajar untuk memilih mana-mana gambarajah yang mereka inginkan untuk membuat latihan menulis nama sendiri.

Latihan ini sangat mudah dan menarik serta bersesuaian untuk pra sekolah dan pelajar tahap 1.

MUAT TURUN SEKARANG

tulis-nama