REKOD KEMAJUAN MURID Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Cina SJKC Darjah 1 hingga...

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Cina SJKC Darjah 1 hingga 6

18
Rekod PBD Bahasa Cina SJKC
Rekod PBD Bahasa Cina SJKC

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Cina SJKC Darjah 1 hingga 6: Meningkatkan Pengurusan Pendidikan

“Teknologi adalah alat yang hebat untuk mengubah pendidikan. Tetapi ia hanya alat, bukan tujuan.” – Bill Gates

Di era digital yang berkembang pesat ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan menjadi semakin penting. Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Cina bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dari Darjah 1 hingga 6 adalah contoh bagaimana teknologi seperti Excel dapat meningkatkan pengurusan pendidikan di sekolah.

Excel membolehkan guru dan pentadbir sekolah mengumpulkan data kemajuan murid secara sistematik dan mudah diakses, menyediakan asas yang kukuh untuk pemantauan dan penilaian berterusan. Dalam artikel ini, kita akan meneroka bagaimana penggunaan Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Cina membawa manfaat kepada pengurusan pendidikan di SJKC.

Apa Yang Anda Dapat dari Rekod PBD Bahasa Cina SJKC?

  • 12 muka surat
  • Borang PBD yang tersusun
  • Format PDF, Word
  • Bahasa Mandarin
  • KSSR Semakan
  • Salinan softcopy
  • Menerima e-mel dalam tempoh 5 hingga 30 minit

Cikgu Yu Hao Ping menyediakan Borang Perekodan Kemajuan Murid Bahasa Cina untuk SJKC Tahun 1 hingga 6.

  1. Borang ini bertujuan untuk memudahkan proses pentaksiran dalam bilik darjah dan juga sebagai bukti kemajuan murid.
  2. Ia perlu dipaparkan jika ada pemantauan dan disertakan dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).
  3. Borang ini juga tersedia dalam format Word yang boleh diedit.