REKOD KEMAJUAN MURID Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Melayu SJKC Tahun 1 hingga...

Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Melayu SJKC Tahun 1 hingga 6

26
Rekod PBD Bahasa Melayu SJKC

Bagi subjek Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), penyediaan Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Melayu SJKC adalah suatu keperluan yang amat penting.

Dalam dunia pendidikan, rekod PBD (Pentaksiran Berasaskan Dokumen) merupakan alat penting yang membolehkan guru dan pentadbir sekolah mengenal pasti dan menilai kemajuan pelajar.

Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, “Pendidikan adalah apa yang tinggal selepas seseorang melupakan apa yang dipelajarinya di sekolah.” Oleh itu, sumber ini memberikan pandangan baru dalam memahami kepentingan penyediaan rekod PBD Bahasa Melayu dalam konteks SJKC.

Preview Rekod PBD Bahasa Melayu SJKC

  1. Alat Pentaksiran yang Teliti: Borang Perekodan Kemajuan Murid ini merupakan alat pentaksiran yang teliti yang digunakan oleh guru-guru SJKC untuk menilai kemajuan murid dalam subjek Bahasa Melayu.
  2. Kemudahan Akses: Borang ini boleh diakses dalam format PDF dan Word, serta disediakan dalam dua bahasa, Bahasa Melayu dan Mandarin, menjadikannya mudah untuk digunakan oleh guru-guru SJKC.
  3. Mempunyai Spesifikasi: Borang ini mengandungi 19 halaman dan termasuk keterangan mengenai Borang Jajaran / Perekodan PBD, serta menunjukkan keupayaannya untuk merekodkan kemajuan murid.
  4. Kesesuaian dengan Kurikulum Semasa: Ia direka khusus mengikut standard KSSR Semakan, memastikan kesesuaian dengan kurikulum semasa yang digunakan di sekolah-sekolah SJKC.
  5. Kemudahan Penyimpanan: Borang ini membolehkan softcopy disimpan untuk rujukan masa depan dan boleh diterima melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit, menyediakan kemudahan dalam pengurusan rekod sekolah.

Borang Perekodan Kemajuan Murid Bahasa Melayu SJKC Tahun 1 hingga 6 adalah sebuah alat yang penting dalam menilai dan merekod kemajuan murid-murid dalam subjek Bahasa Melayu. Dengan keupayaannya yang teliti dan kemudahan akses yang disediakan, ia membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan pelajar SJKC.