REKOD KEMAJUAN MURID Softcopy Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Inggeris SJKT Tahun 1 –...

Softcopy Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Inggeris SJKT Tahun 1 – 6

26
Rekod PBD Bahasa Inggeris SJKT
Rekod PBD Bahasa Inggeris SJKT

Muat Turun Form Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Inggeris SJKT Tahun 1 – Tahun 6

Dalam konteks pendidikan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), penggunaan borang rekod kemajuan murid amat penting bagi meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Cikgu-cikgu di SJKT memainkan peranan penting dalam menyediakan Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Inggeris bagi murid-murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Berikut adalah beberapa butiran penting tentang borang tersebut:

Kepentingan Borang Rekod Kemajuan Murid:

 • Borang ini memainkan peranan penting sebagai alat pentaksiran di bilik darjah.
 • Ia membantu guru-guru untuk merekodkan kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.
 • Borang ini turut memberi gambaran yang jelas tentang pencapaian murid dalam aspek bahasa.

Ciri-ciri Borang Kemajuan Murid:

 • 15 Pages
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • PDF, Word
 • English, Tamil
 • KSSR Semakan
 • Softcopy
 • Receive email within 5 – 30 minutes

Kelebihan Borang Kemajuan Murid:

 • Memuat turun borang ini memberi kelebihan kepada guru dan pentadbir sekolah untuk menyelaras proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Ia merangkumi elemen-elemen penting dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran berasaskan sekolah.

Dalam usaha untuk meningkatkan kecekapan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di kalangan murid-murid SJKT, penggunaan Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Inggeris Tahun 1 hingga Tahun 6 adalah penting. Ia bukan sahaja membantu guru untuk merekodkan kemajuan murid, tetapi juga sebagai alat pentaksiran yang berkesan dalam meningkatkan mutu pendidikan di peringkat sekolah. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Seuss, “The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.” Oleh itu, memperkasakan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu adalah langkah penting dalam melonjakkan pencapaian pelajar di dalam dan di luar bilik darjah.

Sneak Peek Softcopy Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Bahasa Inggeris SJKT Tahun 1 – 6