REKOD KEMAJUAN MURID Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SJKT Darjah 1 hingga...

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SJKT Darjah 1 hingga 6

36
Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SJKT Darjah 1 hingga 6
Rekod PBD Pendidikan Moral SJKT

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SJKT Darjah 1 hingga 6

Dalam lingkungan pendidikan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), penggunaan borang rekod kemajuan murid adalah penting untuk memantau perkembangan pelajar, terutamanya dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. Borang ini membantu cikgu-cikgu merekodkan kemajuan dan pencapaian murid-murid dari Darjah 1 hingga Darjah 6. Berikut adalah beberapa butiran penting mengenai borang ini:

Fungsi Borang Rekod Kemajuan Murid:

 • Borang ini berperanan sebagai alat pentaksiran bagi cikgu untuk menilai prestasi dan pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.
 • Ia membantu dalam proses pemantauan dan penilaian perkembangan murid dari semasa ke semasa.
 • Rekod yang terdapat dalam borang ini memberi panduan kepada guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan pelajar.

Ciri-ciri Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini tersedia dalam format Excel yang mudah diakses dan boleh disunting.
 • Ia merangkumi butiran-butiran yang lengkap termasuk pencapaian dalam ujian, tugasan, dan tingkah laku murid.
 • Bahasa Tamil digunakan sebagai medium utama dalam borang ini untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan oleh guru-guru di SJKT.
 • 18 Muka surat
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • PDF, Word
 • Bahasa, Tamil
 • KSSR Semakan
 • Softcopy
 • Terima email dalam 5 – 30 minit

Kelebihan Penggunaan Borang Kemajuan Murid:

 • Memanfaatkan borang ini membolehkan cikgu untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap murid secara terperinci.
 • Ia membantu guru dalam menyediakan tindak balas yang sesuai dan program pembelajaran tambahan untuk meningkatkan pencapaian pelajar.
 • Borang ini turut menjadi rujukan penting dalam sesi pemantauan dan perbincangan dengan ibu bapa mengenai kemajuan anak-anak.

Dengan adanya Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SJKT Darjah 1 hingga 6, proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Moral dapat diperkasa. Borang ini tidak hanya menyediakan maklumat yang lengkap mengenai pencapaian murid, tetapi juga membantu guru-guru dalam merancang aktiviti pembelajaran yang lebih efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Nelson Mandela, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Oleh itu, penggunaan borang ini menjadi satu langkah penting dalam memperbaiki sistem pendidikan dan mencorakkan masa depan pelajar-pelajar SJKT.

Preview Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SJKT Darjah 1 hingga 6