REKOD KEMAJUAN MURID Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Matematik SJKT Tahun 1 hingga 6

Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Matematik SJKT Tahun 1 hingga 6

31
rekod PBD Matematik SJKT

Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Matematik SJKT Tahun 1 hingga 6

Dalam konteks pendidikan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), dokumen file kemajuan murid merupakan satu alat yang amat penting untuk memantau dan merekod kemajuan pelajar, terutamanya dalam mata pelajaran Matematik. Dokumen ini disediakan bagi membolehkan cikgu-cikgu merekod pencapaian dan prestasi pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6. Berikut adalah beberapa butiran penting mengenai dokumen ini:

Kepentingan Dokumen File Kemajuan Murid:

 • Dokumen ini berperanan sebagai alat pentaksiran untuk menilai kemajuan setiap pelajar dalam mata pelajaran Matematik.
 • Ia memudahkan cikgu-cikgu dalam merakam pencapaian pelajar dari semasa ke semasa, membantu mereka mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar.
 • Dokumen ini turut menjadi panduan yang berguna untuk merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan keperluan setiap pelajar.

Ciri-ciri Dokumen Kemajuan Murid:

 • Dokumen ini tersedia dalam format Word atau PDF untuk memudahkan akses dan penggunaan.
 • Ia merangkumi ruang untuk merekodkan pencapaian pelajar dalam ujian, tugasan, dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan pembelajaran Matematik.
 • Bahasa Tamil digunakan sebagai medium utama dalam dokumen ini, memastikan keserasian dengan kurikulum dan keperluan di SJKT.
 • 21 Pages
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • PDF, Word
 • Bahasa, Tamil
 • KSSR Semakan
 • Softcopy
 • Receive email within 5 – 30 minutes

Kelebihan Penggunaan Dokumen Kemajuan Murid:

 • Memanfaatkan dokumen ini membolehkan cikgu-cikgu untuk membuat pemantauan yang sistematik terhadap pencapaian pelajar dan merancang intervensi yang bersesuaian.
 • Dokumen ini juga menjadi alat komunikasi yang penting antara cikgu, pelajar, dan ibu bapa mengenai prestasi dan kemajuan pelajar dalam mata pelajaran Matematik.
 • Dengan adanya dokumen ini, cikgu-cikgu dapat membuat analisis yang lebih mendalam terhadap pencapaian pelajar dan merancang aktiviti pembelajaran yang berkesan.

Dalam usaha meningkatkan kecekapan pengajaran dan pembelajaran Matematik di kalangan pelajar SJKT, penggunaan Dokumen File Kemajuan Murid Rekod PBD Matematik Tahun 1 hingga 6 adalah penting. Ia membantu dalam memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek Matematik. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, “Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.” Oleh itu, penggunaan dokumen ini adalah langkah penting dalam membentuk generasi pelajar yang cemerlang dalam bidang Matematik.

Preview Ringkas Rekod PBD Matematik SJKT