REKOD KEMAJUAN MURID Download Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Muzik SJKT Tahun 1 hingga...

Download Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Muzik SJKT Tahun 1 hingga Tahun 6

26
Rekod PBD Pendidikan Muzik SJKT

Download Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Muzik SJKT Tahun 1 hingga Tahun 6

Dalam konteks pendidikan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Pendidikan Muzik memainkan peranan yang penting dalam pembangunan holistik pelajar. Untuk memantau kemajuan dalam mata pelajaran ini, Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Muzik disediakan oleh guru-guru SJKT dari tahun 1 hingga tahun 6. Berikut adalah butiran penting mengenai borang ini:

Kepentingan Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini berfungsi sebagai alat untuk merekod kemajuan setiap pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik.
 • Ia membolehkan cikgu-cikgu membuat penilaian terperinci terhadap kemahiran muzikal pelajar seperti menyanyi, memainkan alat muzik, dan memahami elemen-elemen muzik.
 • Borang ini memudahkan guru-guru untuk merancang aktiviti pengajaran yang bersesuaian dengan tahap kemahiran muzikal pelajar.

Ciri-ciri Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini disediakan dalam format PDF atau Word untuk memudahkan akses dan penggunaan oleh guru-guru SJKT.
 • Ia merangkumi ruang untuk merekodkan kemahiran muzikal pelajar dalam aspek-aspek seperti teknik vokal, penggunaan alat muzik, dan pemahaman melodi.
 • Bahasa Tamil digunakan sebagai medium utama dalam borang ini, memastikan keserasian dengan kurikulum dan keperluan di SJKT.
 • 10 Pages
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • PDF, Word
 • Bahasa, Tamil
 • KSSR Semakan
 • Softcopy
 • Receive email within 5 – 30 minutes

Kelebihan Penggunaan Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini membantu dalam merencanakan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan setiap pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik.
 • Ia menjadi alat komunikasi yang penting antara cikgu, pelajar, dan ibu bapa mengenai pencapaian dan kemajuan dalam bidang muzik.
 • Dengan adanya borang ini, cikgu-cikgu dapat melakukan penilaian secara sistematik dan menyediakan maklum balas yang bermakna untuk meningkatkan prestasi pelajar.

Dalam usaha meningkatkan kecekapan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik di kalangan pelajar SJKT, penggunaan Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Muzik Tahun 1 hingga Tahun 6 adalah penting. Ia bukan sahaja membantu dalam merakam kemajuan pelajar, tetapi juga sebagai alat pentaksiran yang berkesan untuk meningkatkan mutu pendidikan muzik di peringkat sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Plato, “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.” Oleh itu, penggunaan borang ini adalah langkah penting dalam membentuk pelajar-pelajar yang berpotensi dalam bidang seni muzik.

Dapatkan Rekod PBD Pendidikan Muzik SJKT