REKOD KEMAJUAN MURID Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam SJKT Darjah 1 hingga...

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam SJKT Darjah 1 hingga Darjah 6

15
Rekod PBD Pendidikan Islam SJKT

Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam SJKT Darjah 1 hingga Darjah 6

Dalam konteks pendidikan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Pendidikan Islam memainkan peranan yang penting dalam membentuk akhlak dan moral pelajar. Untuk memantau kemajuan dalam mata pelajaran ini, Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam disediakan oleh guru-guru SJKT dari darjah 1 hingga darjah 6. Berikut adalah butiran penting mengenai borang ini:

Kepentingan Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini berperanan sebagai alat untuk merekod kemajuan setiap pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.
 • Ia membolehkan cikgu-cikgu untuk menilai perkembangan pelajar dalam aspek-aspek seperti pemahaman terhadap ajaran Islam, amalan ibadah, dan etika masyarakat.
 • Borang ini membantu guru-guru untuk mengenal pasti keperluan pembelajaran setiap pelajar dan merancang pengajaran yang bersesuaian.

Ciri-ciri Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini disusun dalam format Excel untuk memudahkan penggunaan dan pengendalian oleh guru-guru SJKT.
 • Ia merangkumi ruang untuk merekodkan pencapaian pelajar dalam pelbagai bidang seperti bacaan Al-Quran, pengetahuan tentang ajaran Islam, dan pengamalan nilai-nilai moral.
 • Bahasa Tamil digunakan sebagai medium utama dalam borang ini, sesuai dengan keperluan kurikulum di SJKT.
 • 31 Pages
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • PDF, Word
 • Bahasa, Tamil
 • KSSR Semakan
 • Softcopy
 • Receive email within 5 – 30 minutes

Kelebihan Penggunaan Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini memudahkan guru-guru untuk merancang aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan setiap pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.
 • Ia menjadi alat penilaian yang berkesan dalam menilai kemajuan pelajar dan memberikan maklum balas yang tepat untuk meningkatkan prestasi mereka.
 • Dengan adanya borang ini, cikgu-cikgu dapat melakukan pemantauan secara sistematik terhadap perkembangan pelajar dalam aspek keagamaan dan moral.

Dalam usaha meningkatkan kecekapan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di kalangan pelajar SJKT, penggunaan Excel Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Islam Darjah 1 hingga Darjah 6 adalah penting. Ia tidak hanya membantu dalam merekod kemajuan pelajar, tetapi juga sebagai alat pentaksiran yang berkesan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di peringkat sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibn Khaldun, “The one who learns and then practices what he knows is better than the one who learns and then does not practice.” Oleh itu, penggunaan borang ini adalah langkah penting dalam membentuk pelajar-pelajar yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas dalam ajaran Islam.

Download Segera Rekod PBD Pendidikan Islam SJKT