REKOD KEMAJUAN MURID Muat Turun Form Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan...

Muat Turun Form Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan SJKT Tahun 1 – 6

38
Rekod PBD Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan SJKT

Muat Turun Form Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan SJKT Tahun 1 – 6

Dalam usaha untuk memantau kemajuan pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Tahun 1 hingga 6 telah disediakan. Berikut adalah butiran mengenai borang ini:

Kepentingan Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini berperanan sebagai alat untuk merekod kemajuan setiap pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan.
 • Ia membolehkan guru-guru untuk menilai perkembangan fizikal, psikologi, dan sosial pelajar, serta menyediakan intervensi yang sesuai bagi meningkatkan kecergasan dan kesihatan mereka.
 • Borang ini juga membantu dalam memantau pencapaian pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan kecergasan fizikal.

Ciri-ciri Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini direka dengan format yang mudah difahami dan diisi oleh guru-guru SJKT.
 • Ia merangkumi ruang untuk merekodkan pencapaian pelajar dalam pelbagai aspek seperti sukan, senaman, kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat.
 • Bahasa Tamil digunakan sebagai medium utama dalam borang ini untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan oleh guru-guru dan pelajar.
 • 107 Pages
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • PDF, Word
 • Bahasa, Tamil
 • KSSR Semakan
 • Softcopy
 • Receive email within 5 – 30 minutes

Kelebihan Penggunaan Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini membantu guru-guru untuk merancang program pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan setiap pelajar dalam aspek kecergasan fizikal dan kesihatan.
 • Ia menjadi alat penilaian yang berkesan dalam menilai kemajuan pelajar dalam aktiviti-aktiviti sukan dan senaman, serta meningkatkan kesedaran mereka terhadap kepentingan gaya hidup sihat.
 • Dengan adanya borang ini, cikgu-cikgu dapat memberikan maklum balas yang tepat kepada pelajar untuk membantu mereka mencapai prestasi yang lebih baik dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan.

Dalam kesimpulannya, muat turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan SJKT Tahun 1 – 6 adalah langkah penting dalam memantau kemajuan pelajar dan meningkatkan kesedaran mereka tentang pentingnya gaya hidup sihat dan kecergasan fizikal. Seperti yang dikatakan oleh Jim Rohn, “Take care of your body. It’s the only place you have to live.” Oleh itu, pembangunan pelajar dalam aspek kesihatan fizikal adalah kunci untuk mencapai prestasi yang cemerlang dalam pelbagai bidang kehidupan.

Dapatkan Disini Rekod PBD Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan SJKT