REKOD KEMAJUAN MURID Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Seni Visual SJKT Tahun 1...

Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Seni Visual SJKT Tahun 1 hingga Tahun 6

19
Rekod PBD Pendidikan Seni Visual SJKT

Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Seni Visual SJKT Tahun 1 hingga Tahun 6

Dalam usaha untuk memantau dan merekod kemajuan pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Seni Visual Tahun 1 hingga 6 telah disediakan. Berikut adalah butiran mengenai borang ini:

Kepentingan Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini memainkan peranan penting dalam merekod kemajuan setiap pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.
 • Ia membantu guru-guru untuk menilai pencapaian pelajar dalam aspek kreativiti, kebolehan teknikal, dan pemahaman terhadap elemen-elemen seni visual.
 • Borang ini juga membolehkan pelajar untuk merefleksikan karya seni mereka sendiri dan memberi ruang kepada mereka untuk mengekspresikan pendapat dan perasaan mereka melalui seni visual.

Ciri-ciri Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini direka dengan format yang mudah difahami oleh pelajar dan guru-guru.
 • Ia merangkumi ruang untuk merekodkan aktiviti seni yang telah dilakukan oleh pelajar, termasuk lukisan, menggambar, dan kerja seni lain.
 • Bahasa Tamil digunakan sebagai medium utama dalam borang ini untuk memudahkan penggunaan oleh pelajar dan guru-guru di SJKT.
 • 14 Pages
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • PDF, Word
 • Bahasa, Tamil
 • KSSR Semakan
 • Softcopy
 • Receive email within 5 – 30 minutes

Kelebihan Penggunaan Borang Kemajuan Murid:

 • Borang ini memberi peluang kepada guru-guru untuk memberikan maklum balas yang konstruktif kepada pelajar mengenai pencapaian mereka dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.
 • Ia membantu guru-guru untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran yang bersesuaian dengan tahap pemahaman dan kemahiran setiap pelajar.
 • Borang ini juga dapat dijadikan sebagai alat penilaian yang berkesan dalam menentukan kemajuan dan prestasi pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.

Dengan muat turun Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Seni Visual SJKT Tahun 1 hingga Tahun 6, guru-guru di SJKT dapat memantau dan merekod kemajuan pelajar dalam aspek seni visual dengan lebih sistematik dan efisien. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pablo Picasso, “Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.” Oleh itu, pembangunan bakat seni pelajar adalah penting untuk menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif dalam masyarakat.

Download Rekod PBD Pendidikan Seni Visual SJKT