REKOD KEMAJUAN MURID Softcopy Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Matematik SK Tahun 1 – 6

Softcopy Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Matematik SK Tahun 1 – 6

412
Rekod PBD Matematik

Tahun 2024 sudah tiba dan nampaknya guru-guru sudah mula sibuk membuat persiapan menghadapi sesi akademik tahun ini. Rekod PBD Matematik merupakan 1 lagi keperluan guru-guru matematik dan oleh sebab itu kami tampil berkongsi bahan berguna ini untuk memudahkan urusan para guru.

Dalam era pendidikan yang semakin canggih dan kompleks, penting bagi para pendidik untuk memanfaatkan alat yang sesuai untuk meningkatkan kesan pengajaran dan pembelajaran. Salah satu alat yang penting dan berkesan dalam proses ini adalah Rekod Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) untuk mata pelajaran Matematik.

Rekod PBD ini tidak hanya berperanan sebagai panduan untuk menilai pencapaian murid, tetapi juga sebagai alat untuk merancang pengajaran yang efektif dan menyeluruh. Dalam konteks pengajaran Matematik, pemahaman yang mendalam tentang kepentingan dan manfaat Rekod PBD adalah penting untuk memastikan perkembangan kemahiran matematik yang optimum di kalangan murid.

Oleh itu, mukaddimah ini akan meneliti kepentingan serta faedah Rekod PBD Matematik dalam konteks pendidikan kontemporari.

Contoh Rekod dan Link Muat Turun Rekod PBD Matematik SK Tahun 1 hingga Tahun 6

 • Borang Perekodan Kemajuan ini digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah serta sebagai bukti kemajuan murid.
 • Borang ini perlu dipamerkan semasa sesi pemantauan.
 • Borang ini menyertakan Dokumen Penjajaran Kurikulum 3.0.
 • Borang ini juga memuatkan Garis Panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), termasuk Program Pembelajaran Jarak Jauh (DLP).
 • Borang disediakan dalam format Word yang boleh diedit.

Jika para guru sekalian berminat mendapatkan rekod kemajuan murid subjek matematik ini, anda semua boleh menekan butang dibawah:

Bagaimana Cara PBD Subjek Matematik dilakukan?

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) untuk subjek Matematik dilakukan melalui pelbagai kaedah dan proses yang melibatkan pengumpulan data, penilaian, dan penjanaan maklum balas. Berikut adalah beberapa cara bagaimana PBD subjek Matematik dilakukan:

Softcopy Borang Kemajuan Murid Rekod PBD Matematik SK Tahun 1 - 6
 1. Ujian Formal:
  Guru akan mengadakan ujian formal seperti ujian bulanan, ujian kertas 1 dan kertas 2, atau ujian akhir tahun. Ujian-ujian ini bertujuan untuk menilai pencapaian murid dalam topik-topik Matematik yang telah diajar dalam jangka masa yang tertentu.
 2. Latihan Berkala:
  Latihan-latihan berkala seperti latihan soal selidik, latihan kerja kursus, atau latihan praktikal digunakan untuk menilai pemahaman dan kemahiran murid dalam menerapkan konsep-konsep Matematik dalam situasi sebenar.
 3. Penilaian Berterusan:
  Guru melakukan penilaian berterusan terhadap prestasi murid dalam pelbagai aktiviti seperti tugasan kelas, kerja projek, kerja rumah, dan penglibatan dalam aktiviti Matematik di dalam dan di luar bilik darjah.
 4. Penilaian Formatif:
  Penilaian formatif dilakukan secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Guru memberikan maklum balas secara langsung kepada murid berkenaan dengan prestasi mereka dalam menjawab soalan-soalan Matematik serta memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan.
 5. Pemerhatian Guru:
  Guru melakukan pemerhatian terhadap interaksi murid dengan konsep-konsep Matematik semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ini termasuk kemahiran menyelesaikan masalah, pemikiran kritis, dan kerjasama dalam kerja berkumpulan.
 6. Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya:
  Guru menggalakkan murid untuk melakukan penilaian kendiri dan penilaian rakan sebaya. Ini membantu murid untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka sendiri serta untuk memperbaiki pencapaian mereka melalui kerjasama dengan rakan sebaya.

Melalui pelbagai kaedah ini, PBD subjek Matematik dilakukan dengan teliti untuk memastikan kesesuaian dan keberkesanan pengajaran serta pembelajaran Matematik dalam kalangan murid. Ini membantu dalam menyediakan maklum balas yang sesuai kepada murid untuk memperbaiki pencapaian mereka dan memastikan pembangunan yang berterusan dalam pelajaran Matematik.