REKOD KEMAJUAN MURID Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SK Darjah 1 hingga...

Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SK Darjah 1 hingga 6

55
Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Moral SK Darjah 1 hingga 6

Rekod PBD Pendidikan Moral bagi tahun 1 hingga 6 menawarkan sejumlah kelebihan yang memberi manfaat kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa kelebihan yang penting:

 1. Pemantauan Kemajuan Murid:
  Rekod PBD membolehkan guru memantau kemajuan setiap murid secara sistematik dari tahun 1 hingga tahun 6. Ini memungkinkan guru untuk mengenal pasti pencapaian murid dalam pelbagai aspek pembelajaran Pendidikan Moral.
 2. Bukti Kemajuan Individu:
  Dengan rekod PBD, guru memiliki bukti konkret tentang kemajuan setiap murid. Ini memudahkan dalam memberikan maklum balas kepada murid dan ibu bapa tentang pencapaian dan perkembangan moral mereka sepanjang masa.
 3. Pengenalpastian Kekuatan dan Kelemahan:
  Rekod PBD membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap murid dalam pemahaman nilai-nilai moral. Dengan ini, guru dapat merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk memperbaiki kelemahan dan memperkukuhkan kekuatan murid.
 4. Perancangan Pengajaran yang Berkesan:
  Maklumat yang terkandung dalam rekod PBD membantu guru merancang pengajaran yang lebih berkesan dan relevan dengan keperluan murid. Ini termasuk pemilihan bahan pengajaran, kaedah pengajaran, dan strategi pembelajaran yang sesuai.
 5. Bimbingan dan Sokongan yang Diperlukan:
  Rekod PBD membolehkan guru memberikan bimbingan dan sokongan yang diperlukan kepada murid yang menghadapi cabaran dalam pemahaman nilai-nilai moral. Ini termasuk pemberian tumpuan khas, bahan rujukan tambahan, dan latihan-latihan yang bersesuaian.
 6. Kerjasama dengan Ibubapa:
  Rekod PBD juga memberi peluang kepada guru untuk berkomunikasi dengan ibu bapa mengenai kemajuan moral anak-anak mereka. Ini membolehkan kerjasama antara rumah dan sekolah dalam mendidik murid tentang nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan.

Dengan kelebihan-kelebihan ini, rekod PBD Pendidikan Moral bagi tahun 1 hingga 6 menjadi satu alat yang penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta pembentukan akhlak pelajar. Ia memastikan bahawa nilai-nilai moral yang penting dapat ditanamkan dengan berkesan dalam kalangan generasi muda untuk membentuk masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Sneak Peak Borang Rekod PBD Pendidikan Moral Tahun 1 hingga 6

Untuk pengetahuan semua, perekodan PBD Pendidikan Moral ini memang kita susun mengikut bab dan subtajuk ya. Table yang dibuat juga sangat cantik dimana cikgu hanya perlu masukkan nama murid sahaja diruang kosong yang disediakan. Untuk lebih jelas, sila tekan gambar dibawah.

Cantik bukan? Jadi jika berminat boleh dapatkan high quality version rekod pbd dengan menekan butang dibawah:

Kenapa Pentaksiran PBD Pendidikan Moral Perlu di Lakukan Sepanjang Tahun?

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang dilakukan sepanjang tahun adalah penting kerana beberapa sebab yang memberi manfaat kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa sebab mengapa pentaksiran PBD perlu dilakukan sepanjang tahun:

 1. Membolehkan Pemantauan Kemajuan Berterusan: Pentaksiran PBD yang dijalankan sepanjang tahun membolehkan guru memantau kemajuan murid secara berterusan. Ini membolehkan guru mengenal pasti perkembangan murid dari semasa ke semasa, membolehkan mereka mengesan pola prestasi, kekuatan, dan kelemahan murid dalam pelbagai bidang pembelajaran.
 2. Memberi Maklum Balas yang Segera: Proses pentaksiran PBD sepanjang tahun membolehkan guru memberi maklum balas yang segera kepada murid mengenai pencapaian mereka. Maklum balas ini penting untuk membantu murid memperbaiki kelemahan mereka dan memperkukuhkan kekuatan dalam pembelajaran.
 3. Merancang Intervensi yang Tepat: Dengan pemantauan berterusan, guru dapat mengenal pasti masalah atau cabaran yang dihadapi oleh murid dan merancang intervensi yang sesuai. Ini termasuk pemberian bimbingan tambahan, latihan tambahan, atau penerapan kaedah pengajaran yang berbeza untuk membantu murid yang mengalami kesukaran.
 4. Meningkatkan Motivasi Murid: Proses pentaksiran berterusan memberikan peluang kepada murid untuk melihat perkembangan mereka dari semasa ke semasa. Ini dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan mereka dalam pembelajaran apabila mereka menyedari pencapaian dan kemajuan yang telah mereka capai.
 5. Menjana Data untuk Penambahbaikan Kurikulum: Data yang diperoleh melalui pentaksiran PBD sepanjang tahun dapat digunakan untuk menilai keberkesanan kurikulum serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Ini membantu pihak pentadbir dan pembuat dasar dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualiti pendidikan.

Dengan semua kelebihan ini, pentaksiran PBD yang dijalankan sepanjang tahun adalah penting untuk memastikan pembelajaran yang berkesan, memberi sokongan yang diperlukan kepada murid, dan memastikan kesesuaian serta keberkesanan kurikulum dan kaedah pengajaran.