REKOD KEMAJUAN MURID Muat Turun Form Kemajuan Murid Rekod PBD Sejarah SK Tahun 4 –...

Muat Turun Form Kemajuan Murid Rekod PBD Sejarah SK Tahun 4 – 6

54
Muat Turun Form Kemajuan Murid Rekod PBD Sejarah SK Tahun 4 – 6

Pentaksiran Bilik Darjah (Rekod PBD Sejarah) memainkan peranan penting dalam menilai kemajuan pelajar dalam mata pelajaran Sejarah di Sekolah Rendah. Dengan Borang Perekodan Kemajuan Murid Sejarah SK Tahap 4 hingga 6 yang disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping, proses PBD menjadi lebih teratur dan sistematik.

Borang Perekodan Kemajuan ini merupakan alat yang penting dalam melaksanakan PBD. Ia tidak hanya menyediakan rekod kemajuan setiap murid dalam pembelajaran Sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai bukti bagi guru untuk menilai pencapaian murid. Borang ini perlu dipamerkan semasa sesi pemantauan, membolehkan pentadbir sekolah dan pihak berkepentingan lain melihat secara langsung pencapaian murid dalam mata pelajaran Sejarah.

Selain itu, Borang Perekodan Kemajuan ini juga disertakan dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang mengandungi Garis Panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR Semakan. Ini memastikan bahawa proses PBD dijalankan mengikut kurikulum yang ditetapkan dan sesuai dengan tahap perkembangan murid pada peringkat tertentu.

Kelebihan lain Borang Perekodan Kemajuan Murid Sejarah adalah disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh diedit. Ini memudahkan guru untuk membuat penyesuaian mengikut keperluan kelas dan murid. Selain itu, borang ini boleh diterima melalui e-mel dalam tempoh 5 hingga 30 minit setelah permintaan, membolehkan akses yang pantas dan mudah kepada borang tersebut.

Dengan adanya Borang Perekodan Kemajuan Murid Sejarah, proses PBD dalam mata pelajaran ini di sekolah rendah menjadi lebih teratur, telus, dan sistematik. Ini memberikan peluang kepada guru untuk merancang pengajaran yang lebih berkesan dan sesuai dengan keperluan serta kemampuan setiap murid dalam mempelajari sejarah.

Preview Rekod PBD Sejarah Bagi Tahun 4 hingga Tahun 6 (Sekolah Kebangsaan, SK)

Jika anda nak dapatkan softcopy rekod pbd sejarah ini anda boleh dapatkan segera di link dibawah:

Bagaimana Contoh Pelaksanan PBD Sejarah yang Boleh dibuat di Sekolah Rendah?

Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dalam mata pelajaran Sejarah di Sekolah Rendah boleh dilakukan dengan beberapa cara yang berkesan. Berikut adalah beberapa contoh pelaksanaan PBD Sejarah yang boleh dilakukan di sekolah rendah:

 1. Ujian Bertulis:
  Guru boleh menganjurkan ujian bertulis yang menguji pengetahuan dan pemahaman murid tentang topik-topik sejarah yang telah dipelajari. Ujian ini boleh mengandungi soalan objektif, subjektif, dan juga soalan berbentuk esei untuk mengukur pelbagai aspek pemahaman murid.
 2. Projek Penyelidikan:
  Menggunakan kaedah projek penyelidikan, guru boleh memberi peluang kepada murid untuk melakukan kajian dan penyelidikan tentang topik sejarah yang dipilih. Murid boleh mengumpul maklumat dari pelbagai sumber, menganalisis data, dan menyusun hasil kajian mereka dalam bentuk laporan atau projek yang kreatif.
 3. Diskusi dan Perbincangan Kumpulan:
  Guru boleh menganjurkan sesi diskusi dan perbincangan kumpulan yang melibatkan murid untuk berinteraksi dan berbincang tentang topik-topik sejarah tertentu. Ini memberi peluang kepada murid untuk berkongsi pendapat, mengekspresikan pandangan mereka, dan memahami sudut pandang yang berbeza.
 4. Aktiviti Kreatif:
  Menggunakan pendekatan yang lebih kreatif, guru boleh menganjurkan pelbagai aktiviti seperti permainan peranan, drama, atau lukisan untuk membantu murid memahami konsep sejarah dengan lebih baik. Aktiviti ini membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan daya ingatan mereka.
 5. Penilaian Berterusan:
  Pentaksiran PBD Sejarah perlu dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun untuk memantau kemajuan murid secara sistematik. Guru boleh menggunakan pelbagai instrumen penilaian seperti ujian saringan, tugasan berkala, dan penilaian berdasarkan prestasi dalam kelas untuk menilai pencapaian murid.
 6. Kerja Projek Berkumpulan:
  Guru boleh menggalakkan kerja projek berkumpulan di mana murid bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk menyelidik dan membentangkan topik sejarah tertentu. Ini membantu murid memperkukuhkan kemahiran kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah selain daripada meningkatkan pemahaman mereka tentang topik yang dipelajari.

Dengan pelaksanaan contoh-contoh ini, pentaksiran PBD dalam mata pelajaran Sejarah dapat dilakukan dengan berkesan di sekolah rendah. Ini membantu memastikan bahawa pencapaian dan pemahaman murid dalam subjek sejarah diperkukuhkan, sekaligus melahirkan generasi pelajar yang memiliki kefahaman yang mendalam tentang warisan sejarah negara.