REKOD KEMAJUAN MURID Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SK...

Download File Kemajuan Murid Rekod PBD Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SK Tahun 1 hingga Tahun 6

277
Rekod PBD Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Rekod PBD Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan merupakan aspek penting dalam pembangunan holistik murid. Untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ini, Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) memainkan peranan yang signifikan. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbaiki proses pembelajaran, Cikgu Yu Hao Ping telah menyediakan Borang Perekodan Kemajuan Murid Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan untuk Tahap 1 hingga 6.

Sebagaimana disebutkan oleh John F. Kennedy, “Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of dynamic and creative intellectual activity.” (Kebersihan fizikal bukan sahaja salah satu kunci terpenting untuk tubuh yang sihat, tetapi juga asas kepada aktiviti intelektual yang dinamik dan kreatif). Quote ini menggariskan kepentingan kesihatan fizikal dalam membolehkan perkembangan intelektual yang optimum.

Borang Perekodan Kemajuan ini memberi fokus kepada kegunaan PBD dalam konteks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data tentang kemajuan murid, tetapi juga sebagai bukti konkret yang membolehkan guru menilai pencapaian murid dalam bidang ini.

Lebih-lebih lagi, Borang Perekodan Kemajuan ini disertakan dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), yang memastikan bahawa proses PBD dijalankan mengikut garis panduan kurikulum yang ditetapkan. Ini memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan mencapai objektif yang ditetapkan.

Dalam era digital moden, kelebihan Borang Perekodan Kemajuan yang disediakan dalam format Word (editable) memberi kelebihan yang besar. Guru boleh mengubahsuai borang mengikut keperluan kelas mereka dan menyelaraskan dengan kaedah pengajaran yang berkesan.

Dengan adanya Borang Perekodan Kemajuan Murid Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, proses pembangunan murid dalam aspek fizikal dan kesihatan menjadi lebih teratur dan berkesan. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan setiap murid mencapai tahap kesihatan fizikal dan psikologi yang optimum, membolehkan mereka mencapai potensi maksimum dalam pembelajaran dan kehidupan.

Muat Turun Rekod PBD Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 1 hingga Tahun 6

Baiklah, secara umumnya anda perlu tahu beberapa details seperti dibawah:

 • Berjumlah 93 Muka Surat
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • Format PDF dan Word
 • Bahasa Melayu
 • Mengikut KSSR Semakan
 • Terdapat salinan softcopy

Untuk mendapatkan high quality, sila download di butang dibawah:

Kenapa Rekod PBD 1 Dokumen Wajib dan Perlu Sentiasa Ada Bukan Tunggu Pemantauan PBD Baru Sibuk Nak Buat?

Rekod Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan satu dokumen yang sangat penting dan wajib ada sentiasa dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Ia tidak seharusnya hanya disiapkan semata-mata untuk tujuan pemantauan PBD, tetapi perlu diselenggarakan secara berterusan. Berikut adalah beberapa sebab mengapa rekod PBD perlu ada sentiasa:

Rekod PBD Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
 1. Membolehkan Pemantauan Berterusan: Rekod PBD yang diselenggara secara berterusan membolehkan guru untuk memantau kemajuan murid dengan lebih efektif. Dengan mempunyai rekod yang terkini, guru dapat mengenal pasti trend prestasi murid dari semasa ke semasa dan mengambil tindakan sewajarnya untuk memperbaiki prestasi mereka.
 2. Memudahkan Penilaian dan Maklum Balas: Rekod PBD yang sentiasa dikemaskini memudahkan proses penilaian murid dan memberi maklum balas kepada mereka. Guru dapat menggunakan maklumat yang terkandung dalam rekod untuk memberi penilaian yang lebih tepat dan menyeluruh terhadap pencapaian murid serta memberikan bimbingan yang sesuai.
 3. Merancang Intervensi yang Tepat: Dengan rekod PBD yang sentiasa ada, guru dapat mengenal pasti sebarang kelemahan atau cabaran yang dihadapi oleh murid dengan lebih cepat. Ini membolehkan mereka merancang intervensi yang sesuai untuk membantu murid mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan prestasi mereka dalam jangka masa yang lebih cepat.
 4. Menjimatkan Masa dan Tenaga: Dengan mempunyai rekod PBD yang sentiasa dikemaskini, guru dapat mengelakkan daripada bergegas untuk menyusun rekod ketika pemantauan PBD dilakukan. Ini menjimatkan masa dan tenaga mereka, membolehkan mereka memberi tumpuan yang lebih besar kepada proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung.
 5. Memenuhi Keperluan Pentadbiran dan Pihak Berkepentingan: Rekod PBD yang sentiasa ada juga penting bagi tujuan pentadbiran sekolah dan pihak berkepentingan lain. Ia menyediakan bukti yang kukuh tentang pencapaian murid dalam pelbagai aspek pembelajaran, yang diperlukan untuk tujuan pelaporan dan penambahbaikan dalam sistem pendidikan.

Dengan memahami kepentingan rekod PBD yang sentiasa ada, guru dapat memastikan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif. Ia memberi kesan positif kepada pembangunan murid serta menyokong pencapaian matlamat pendidikan secara menyeluruh.