REKOD KEMAJUAN MURID Softcopy Borang Kemajuan Murid Rekod PBD PSV Pendidikan Seni Visual SK Tahun...

Softcopy Borang Kemajuan Murid Rekod PBD PSV Pendidikan Seni Visual SK Tahun 1 – 6

567
Softcopy Borang Kemajuan Murid Rekod PBD PSV Pendidikan Seni Visual SK Tahun 1 - 6
Rekod PBD PSV

Rekod PBD PSV merujuk kepada rekod Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV). Ia merupakan dokumen yang digunakan oleh guru untuk merekod dan menilai kemajuan setiap murid dalam pembelajaran PSV di dalam bilik darjah.

Rekod PBD PSV merangkumi maklumat seperti pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti seni visual, penilaian terhadap hasil kerja seni mereka, serta catatan mengenai kemajuan individu murid dalam aspek kreativiti, teknikal, dan konseptual. Dokumen ini juga boleh mencakup maklumat tentang penyertaan murid dalam projek seni, penilaian formatif dan sumatif, serta sebarang intervensi yang dijalankan untuk membantu murid dalam pembelajaran PSV.

Pentingnya Rekod PBD PSV adalah untuk membolehkan guru dan pentadbir sekolah memantau kemajuan murid dalam PSV secara sistematik dan berterusan. Dengan rekod yang tepat dan terperinci, guru dapat membuat keputusan penilaian yang lebih tepat dan merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan keperluan murid. Selain itu, rekod PBD PSV juga berfungsi sebagai bukti kemajuan murid yang boleh disertakan dalam proses pelaporan kepada ibu bapa dan pihak berkepentingan lain.

Rekod PBD Rekod PBD PSV Tahun 1 hingga 6

Jom download di link dibawah:

Peranan Pentaksiran PBD dalam Pembangunan Murid dalam Pendidikan Seni Visual

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up.” – Pablo Picasso

Pendidikan Seni Visual adalah aspek penting dalam pembangunan kreativiti dan imaginasi setiap murid. Dalam usaha untuk memahami dan menilai kemajuan murid dalam subjek ini, Borang Perekodan Kemajuan Murid Pendidikan Seni Visual SK Tahap 1 hingga 6 disediakan oleh Cikgu Yu Hao Ping. Borang ini bukan sekadar satu alat bagi PBD, tetapi juga menjadi petunjuk penting bagi perkembangan murid dalam bidang seni.

Beberapa poin penting berkaitan dengan Borang Perekodan Kemajuan ini perlu diberi perhatian:

  1. Kemudahan Penggunaan dan Aksesibiliti: Borang ini disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh diedit, menjadikannya lebih mudah digunakan oleh guru. Selain itu, penghantaran borang melalui e-mel dalam tempoh 5 hingga 30 minit membolehkan akses yang pantas dan mudah.
  2. Fungsi sebagai Bukti Kemajuan Setiap Murid: Borang Perekodan Kemajuan ini bukan sahaja digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah, tetapi juga sebagai bukti bagi kemajuan setiap murid dalam Pendidikan Seni Visual. Ini membolehkan guru dan pentadbir sekolah menilai pencapaian murid dalam subjek ini.
  3. Disertakan DSKP untuk Kepastian Kurikulum: Kehadiran Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) memastikan bahawa proses PBD dijalankan mengikut garis panduan kurikulum yang ditetapkan. Ini penting untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mencapai objektif yang ditetapkan.

Pentaksiran Bilik Darjah dalam Pendidikan Seni Visual memainkan peranan penting dalam membentuk murid sebagai individu yang kreatif dan berimaginasi. Dengan Borang Perekodan Kemajuan ini, guru dapat mengukur pencapaian murid, merancang intervensi yang sesuai, dan menyokong perkembangan seni murid secara holistik. Dengan itu, kita memastikan setiap murid mempunyai peluang untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas dan menjadi “seniman sejati” seperti yang diingatkan oleh Pablo Picasso.