RPH Download RPH Pendidikan Moral Tahun 1 di Sini

Download RPH Pendidikan Moral Tahun 1 di Sini

955
RPH Pendidikan Moral Tahun 1
Download RPH Pendidikan Moral Tahun 1 di Sini

RPH Pendidikan Moral Tahun 1 membuka pintu kepada kesedaran akan kepentingan pendidikan moral di peringkat sekolah rendah. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr., “The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character – that is the goal of true education.” Dengan demikian, artikel ini akan mengulas mengenai signifikansi pendidikan moral di peringkat awal pembelajaran.

Pendidikan moral di sekolah rendah memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Sebagai generasi muda, mereka memerlukan landasan yang kukuh untuk membantu mereka memahami perbezaan antara yang benar dan yang salah, serta untuk memupuk kesedaran akan tanggungjawab dan kebertanggungjawaban dalam tindakan mereka. Melalui pengajaran moral yang berterusan dan sistematik, pelajar akan dapat membina asas yang kukuh dalam pembentukan jati diri dan karakter mereka.

Selain itu, pendidikan moral di peringkat sekolah rendah juga membantu dalam pembangunan sosial pelajar. Mereka diajar untuk memahami nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan hormat-menghormati. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan harian, mereka dapat membentuk hubungan yang baik dengan rakan sebaya, guru, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pendidikan moral tidak hanya membantu membentuk individu yang baik secara peribadi, tetapi juga menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang lebih beretika dan harmoni.

Ciri-ciri RPH Pendidikan Moral Tahun 1

MODULE PREVIEW

 • 85 Pages: RPH Pendidikan Moral Tahun 1 menyediakan 85 halaman yang mencakup Rancangan Pengajaran Harian (RPH), Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT), dan Rekod Perkembangan Murid (RPM).
 • Format Sokongan: Dokumen boleh diedit dalam format Excel, PDF, Word, dan Zip, memudahkan penyesuaian mengikut keperluan.
 • Bahasa: Disampaikan dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 • KSSR Semakan dan TS25: Menyesuaikan dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan dan Program Transformasi Sekolah 2025.
 • Softcopy: Disediakan dalam format softcopy untuk kemudahan capaian dan penyimpanan.
 • Penerimaan Melalui E-mel: Dokumen akan dihantar melalui e-mel dalam masa 5 hingga 30 minit.

RPH DAN RPT 2023 – PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

 • RPT 2023 / 2024: Pendekatan bertema disediakan dalam format Word untuk memudahkan perancangan tahunan.
 • RPH Pendidikan Sivik 2023: RPH Pendidikan Moral Tahun 1 disediakan dalam format Word untuk kemudahan penyediaan pengajaran harian.
 • RPM Pentaksiran Bilik Darjah: Disediakan dalam format Excel untuk penilaian yang sistematik.
 • Editability: RPH, RPT, dan RPM semua boleh diedit sepenuhnya sesuai dengan keperluan guru.
 • DSKP KSSR Pendidikan Moral: Disediakan dalam format PDF sebagai panduan rujukan.
 • Format Terkini: Berdasarkan format RPH terkini yang merangkumi elemen objektif, pengajaran, dan refleksi dalam format Word.

Senarai Pembelajaran Pendidikan Moral Tahun 1

 1. Pegangan Hidup Saya
 2. Baik Hati Amalan Saya
 3. Tanggungjawab Suresh
 4. Terima Kasih, Kawan-Kawan
 5. Budi Bahasa Amalan Saya
 6. Hormati Diri Disanjung Tinggi
 7. Sayangi Diri Sendiri
 8. Adil Membawa Sejahtera
 9. Berani Menghadapi Cabaran
 10. Kok Heng yang Jujur
 11. Blog Kerajinan
 12. Kerjasama Membawa Berkat
 13. Pesanan Nenek
 14. Bertolak Ansur Amalan Saya

Download RPH Pendidikan Moral Tahun 1

TAHUN AKADEMIKDOWNLOAD
2023-2024RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 v1
RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 v2
RPH PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 (TS25)
2024-2025Download (Terbaru)
RPH Moral Tahun 1Terbaru

Senarai Semua RPH Subjek Tahun 1

MATA PELAJARANLINK AKSES
B. MELAYUAKSES NOW
B. INGGERISAKSES NOW
MATEMATIKAKSES NOW
SAINSAKSES NOW
P. ISLAMAKSES NOW
P. MORALAKSES NOW
P.JASMANIAKSES NOW
P.KESIHATANAKSES NOW
P. SENI VISUALAKSES NOW
MUZIKAKSES NOW

Semua RPH Matematik Tahun 1 – Tahun 6

YEARVIEW NOW
YEAR 1VIEW
YEAR 2VIEW
YEAR 3VIEW
YEAR 4VIEW
YEAR 5VIEW
YEAR 6VIEW

eRPH Lebih Baik Berbanding RPH Konvensional

Dalam era digital yang semakin berkembang, penggunaan eRPH atau Rancangan Pengajaran Harian dalam bentuk digital semakin mendapat perhatian. eRPH adalah alternatif moden kepada RPH konvensional yang biasanya disiapkan dalam bentuk penulisan tangan di dalam buku log. Sebagaimana yang diungkapkan oleh William Arthur Ward, “The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” Dalam konteks ini, eRPH tidak hanya memberi kemudahan dalam pengajaran, tetapi juga menginspirasi pembelajaran yang lebih bermakna.

eRPH sentiasa lebih baik daripada RPH konvensional. Ini kerana eRPH menyediakan aksesibiliti yang lebih luas dan fleksibiliti yang tidak terbatas. Guru dan pelajar dapat mengakses eRPH dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, dan tablet. Dengan ini, proses pengajaran dan pembelajaran tidak lagi terikat kepada buku log fizikal di dalam kelas, tetapi boleh diperluaskan kepada persekitaran digital yang lebih dinamik dan interaktif.

eRPH menawarkan pelbagai kelebihan berbanding RPH konvensional. Pertama sekali, ia sangat mudah diakses. Seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein, “Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” eRPH membolehkan guru mendapatkan bahan pengajaran dengan cepat dan mudah melalui platform digital tanpa perlu menghadapi kesulitan mencari atau membawa buku log fizikal. Selain itu, eRPH boleh dibeli secara dalam talian dengan harga yang berpatutan atau dalam beberapa kes, ia disediakan secara percuma melalui platform pendidikan dalam talian yang disokong oleh kerajaan. Ini menjimatkan masa dan tenaga guru dalam penyediaan bahan pengajaran yang berkualiti.

Kelebihan lain eRPH adalah kemampuannya untuk membolehkan guru fokus sepenuhnya pada perancangan, pelaksanaan, dan penilaian PDPC (Pengajaran, Pembelajaran, dan Penilaian). Dengan menggunakan eRPH, guru dapat mengurangkan masa yang diperlukan untuk menyediakan bahan pengajaran fizikal seperti menulis tangan, melukis carta, atau menyalin bahan dari buku teks. Sebaliknya, mereka dapat menumpukan perhatian kepada aktiviti pengajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan bermakna yang membantu meningkatkan kefahaman dan pencapaian pelajar.

eRPH juga mempunyai kelebihan yang unik seperti kemampuan untuk menandakan buku murid secara langsung melalui platform digital. Ini membolehkan guru memberi maklum balas secara pantas dan tepat kepada pelajar mengenai prestasi mereka dalam pembelajaran. Dengan ini, guru dapat memberikan sokongan yang lebih berkesan untuk meningkatkan pencapaian pelajar secara individu.

Selain itu, eRPH tidak membebankan fizikal kerana ia tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar seperti buku log fizikal. Ia juga tidak terdedah kepada risiko kerosakan fizikal seperti koyak atau hilang seperti buku log konvensional. Ini menjadikan eRPH lebih berkekalan dan boleh digunakan berulang kali tanpa keperluan untuk penggantian atau penyelenggaraan yang kerap.

Terakhir, eRPH membolehkan guru dan pelajar merujuk kepada bahan pengajaran dan sumber pendidikan dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Dengan aksesibiliti yang lebih mudah, pembelajaran tidak lagi terikat kepada kelas atau waktu tertentu. Ia membolehkan pembelajaran berlaku secara berterusan di luar dinding sekolah, yang memberikan lebih banyak peluang untuk pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan fleksibel.

Dalam kesimpulannya, eRPH memberikan satu pandangan yang lebih dinamik dan inovatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam era digital yang semakin berkembang. Dengan pelbagai kelebihan yang ditawarkan, eRPH bukan sahaja menyokong pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna, tetapi juga memperkukuhkan keberkesanan guru dalam membentuk generasi pelajar yang berdaya maju dan berpengetahuan. Oleh itu, adalah penting untuk mengaplikasikan eRPH dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di era moden ini demi memastikan kesinambungan pendidikan yang berkualiti.