RPH Perkongsian RPH Pendidikan Moral Tahun 2 Untuk Setahun

Perkongsian RPH Pendidikan Moral Tahun 2 Untuk Setahun

996
RPH Pendidikan Moral Tahun 2
Perkongsian RPH Pendidikan Moral Tahun 2 Untuk Setahun

RPH Pendidikan Moral Tahun 2 membuka pintu kepada penghayatan akan pentingnya pendidikan moral di peringkat sekolah rendah. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Pendidikan moral di peringkat awal pembelajaran memainkan peranan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral pelajar, membantu mereka menjadi individu yang bertanggungjawab dan beretika dalam masyarakat.

Pendidikan moral di sekolah rendah bukan sekadar memberi pengetahuan tentang nilai-nilai moral, tetapi juga membentuk sikap, keyakinan, dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini memberikan landasan yang kukuh bagi pembangunan kesedaran moral pelajar, yang penting untuk membina sebuah masyarakat yang beretika dan harmoni. Dengan demikian, artikel ini akan mengkaji kesan positif pendidikan moral di sekolah rendah dan menggariskan pentingnya integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum pendidikan.

Apa Yang Anda Akan Dapat Dari RPH Pendidikan Moral Tahun 2 Keluaran Kami?

Modul Preview

 • Terdapat 106 halaman yang mencakup Rancangan Pengajaran Harian (RPH), Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT), dan Rekod Perkembangan Murid (RPM).
 • Format sokongan termasuk Excel, PDF, Word, dan Zip untuk kemudahan aksesibiliti.
 • Dokumen disusun dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman.
 • Selaras dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan dan Program Transformasi Sekolah 2025.
 • Softcopy disertakan untuk kemudahan capaian dan penyimpanan, serta boleh diterima melalui e-mel dalam masa 5 hingga 30 minit.

RPH dan RPT 2023 – Pendidikan Moral Tahun 2

 • RPT 2023 / 2024 pendekatan bertema disediakan dalam format Word.
 • RPH Pendidikan Moral 2023 Tahun 2 disediakan dalam format Word.
 • RPM Pentaksiran Bilik Darjah disediakan dalam format Excel.
 • Semua dokumen RPH, RPT, dan RPM boleh diedit sepenuhnya.
 • DSKP KSSR Semakan 2017 Pendidikan Moral Tahun 2 disediakan dalam format PDF.
 • Berdasarkan format RPH terkini yang merangkumi elemen objektif, pengajaran, dan refleksi dalam format Word.

Senarai Pembelajaran

 1. Ajaran Agama Keluarga Saya
 2. Baik Hati Keluarga Bahagia
 3. Tanggungjawab Saya dalam Keluarga
 4. Terima Kasih, Keluargaku
 5. Hemah Tinggi dalam Keluarga
 6. Hormati Keluarga Hidup Gembira
 7. Keluarga Bahagia
 8. Keluarga yang Adil Hidup Sejahtera
 9. Berani Demi Nama Baik Keluarga
 10. Jujur Selalu
 11. Sikap Rajin Amalan Keluarga
 12. Kerjasama Meringankan Beban Keluarga
 13. Bersederhana Amalan Keluarga
 14. Toleransi Sesama Ahli Keluarga

Muat Rurun RPH Pendidikan Moral Tahun 2 Sekarang

TAHUNMUAT TURUN
2023RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 v1
RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 v2
RPH PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 (TS25)
2024Download (Terbaru)
RPH Moral Tahun 2 Terbaru

Senarai RPH Tahun 2

SUBJEKSENARAI LINK
B. MELAYULINK
B. INGGERISLINK
MATHSLINK
SAINSLINK
P. ISLAMLINK
P. MORALLINK
P.JASMANILINK
P.KESIHATANLINK
P. SENI VISUALLINK
MUZIKLINK

Senarai RPH Pendidikan Moral Year 1 – Year 6

TAHUNSENARAI LINK
TAHUN 1LINK
TAHUN 2LINK
TAHUN 3LINK
TAHUN 4LINK
TAHUN 5LINK
TAHUN 6LINK

Kenapa eRPH Lebih Menarik Berbanding RPH Biasa

 1. Pengenalan
 • eRPH (Rancangan Pengajaran Harian dalam bentuk digital) semakin mendapat perhatian dalam era digital yang berkembang.
 • Sebagaimana diungkapkan oleh William Arthur Ward, “The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.”
 1. Kelebihan eRPH Berbanding RPH Konvensional
 • Aksesibiliti Lebih Luas dan Fleksibiliti Tidak Terbatas
  • Guru dan pelajar boleh mengakses eRPH dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa menggunakan pelbagai peranti.
 • Kemudahan Dalam Mendapatkan Bahan Pengajaran
  • eRPH membolehkan guru mendapatkan bahan pengajaran dengan cepat dan mudah melalui platform digital tanpa kesulitan mencari atau membawa buku log fizikal.
 • Jimat Masa dan Tenaga
  • eRPH boleh dibeli dalam talian atau disediakan secara percuma melalui platform pendidikan dalam talian, menjimatkan masa dan tenaga guru dalam penyediaan bahan pengajaran yang berkualiti.
 • Fokus Sepenuhnya pada PDPC
  • Guru dapat mengurangkan masa yang diperlukan untuk menyediakan bahan pengajaran fizikal dan menumpukan perhatian kepada aktiviti pengajaran yang lebih interaktif dan bermakna.
 • Penandaan Buah Tangan Secara Langsung
  • eRPH membolehkan guru memberi maklum balas secara pantas dan tepat kepada pelajar mengenai prestasi mereka dalam pembelajaran.
 • Tidak Membebankan Fizikal
  • eRPH tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar dan tidak terdedah kepada risiko kerosakan fizikal seperti buku log konvensional.
 • Aksesibiliti yang Mudah dan Fleksibel
  • eRPH membolehkan guru dan pelajar merujuk kepada bahan pengajaran dan sumber pendidikan dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa, memperluas pembelajaran di luar dinding sekolah.

Dalam kesimpulannya, eRPH memberikan satu pandangan yang lebih dinamik dan inovatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan pelbagai kelebihan yang ditawarkan, eRPH bukan sahaja menyokong pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna, tetapi juga memperkukuhkan keberkesanan guru dalam membentuk generasi pelajar yang berdaya maju dan berpengetahuan. Oleh itu, adalah penting untuk mengaplikasikan eRPH dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di era moden ini demi memastikan kesinambungan pendidikan yang berkualiti.