RPH Muat Turun RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3 Terbaik untuk Guru

Muat Turun RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3 Terbaik untuk Guru

562
RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3

Jom download RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3. Reka Bentuk Teknologi merupakan satu subjek yang memainkan peranan penting dalam kurikulum pendidikan di peringkat tingkatan 3. Ia memberikan peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik dalam mencipta produk atau sistem yang bermanfaat dalam kehidupan harian. Dengan fokus kepada inovasi dan kreativiti, subjek ini membantu pelajar memahami konsep asas reka bentuk teknologi sambil memupuk kemahiran praktikal yang relevan dalam era globalisasi ini.

Melalui kursus ini, pelajar diperkenalkan kepada pelbagai prinsip dan konsep asas reka bentuk teknologi yang melibatkan pemahaman terhadap keperluan pengguna, analisis kebolehgunaan, serta proses reka bentuk yang sistematik. Dengan memahami elemen-elemen ini, pelajar dapat mengembangkan kemahiran kritikal seperti pemikiran kreatif, penyelesaian masalah, dan kerjasama dalam kumpulan. Ini tidak hanya meningkatkan kefahaman pelajar terhadap bidang teknologi, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk cabaran-cabaran industri pada masa hadapan.

Pengenalan RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 tahun 2024 ini disusun dengan teliti oleh Cikgu Gorgeousz, memenuhi pelbagai keperluan serta kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3
RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3
RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3
RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3
RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3
RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3

Penjelasan RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3 oleh Cikgu Gorgeousz

RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3 yang disediakan adalah sepenuhnya boleh disunting, membolehkan guru untuk menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan dan konteks masing-masing. Setiap RPH dilengkapi dengan Pendekatan PAK 21 (Pembelajaran Abad Ke-21) yang memastikan pembelajaran berfokus pada kemahiran insaniah, kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan komunikasi yang penting dalam dunia moden.

RPT pula mengadopsi pendekatan bertema, membolehkan guru untuk menyusun pengajaran mengikut tema yang relevan dan menarik minat pelajar. Strategi dan aktiviti yang disediakan dalam RPT memberi penekanan kepada pendekatan bertema, memastikan pembelajaran menyeluruh dan menyeronokkan.

Dalam penyusunan RPH dan RPT ini, telah dipertimbangkan elemen-elemen penting seperti DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran), buku teks terkini, modul 3 TS25, serta elemen Sekolahku Sejahtera. Hal ini memastikan pengajaran dan pembelajaran berada pada landasan yang kukuh dan selaras dengan perkembangan terkini dalam pendidikan.

Selain itu, terdapat penekanan kepada aktiviti KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi) dan PAK21 dalam setiap RPH, memastikan pelajar terlatih untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang berbeza dan untuk memecahkan masalah dengan kreativiti.

Download RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3

TAHUNRPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3
2024-2025RPH DAN RPT SMK 2024 – REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 3

Himpunan Semua RPH Tingkatan 3

MATA PELAJARANDOWNLOAD DISINI
B. MELAYUMUAT TURUN
B. INGGERISMUAT TURUN
MATEMATIKMUAT TURUN
PENDIDIKAN MORALMUAT TURUN
GEOGRAFIMUAT TURUN
SEJARAHMUAT TURUN
SAINSMUAT TURUN
P. SENI VISUALMUAT TURUN
PENDIDIKAN JASMANI KESIHATANMUAT TURUN
REKA BENTUK TEKNOLOGIMUAT TURUN

Senarai RPH Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 1 – Tingkatan 5

TINGKATANLINK
FORM 1Dapatkan PDF Segera
FORM 2Dapatkan PDF Segera
FORM 3Dapatkan PDF Segera

Kenapa Subjek Reka Bentuk Teknologi Penting dalam Pendidikan?

Pendidikan merupakan landasan utama dalam pembentukan minda dan kemahiran generasi masa depan. Dalam era digital yang pesat berkembang seperti sekarang ini, subjek Reka Bentuk Teknologi (RBT) memainkan peranan yang semakin penting dalam menyediakan pelajar dengan kemahiran yang relevan dan diperlukan untuk berjaya dalam masyarakat global. Artikel ini akan menghuraikan mengapa subjek RBT adalah asas yang penting dalam pendidikan, dengan memberikan penerangan yang terperinci dan mengutip pandangan dari sumber yang tepat.

 1. Membangunkan Kemahiran Kreativiti dan Inovasi:
  Menurut UNESCO, kemahiran kreativiti dan inovasi adalah salah satu keperluan utama dalam abad ke-21. Subjek RBT memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pemikiran kreatif dalam merekabentuk dan mencipta produk atau projek berdasarkan kepada konsep sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik (STEM). Profesor John Hattie dari Universiti Melbourne menegaskan, “Pembelajaran melalui proses reka bentuk teknologi dapat merangsang kebolehan pelajar untuk berfikir secara kreatif dan menghasilkan idea-idea inovatif.”
 2. Memupuk Kemahiran Berfikir Kritis dan Penyelesaian Masalah:
  Subjek RBT melibatkan proses analisis, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan yang menyeluruh. Ini membantu pelajar untuk memupuk kemahiran berfikir kritis dan kreatif dalam menghadapi cabaran yang kompleks. Menurut Dr. Linda Darling-Hammond, profesor pendidikan dari Universiti Stanford, “Pembelajaran dalam subjek RBT melibatkan penggunaan pengetahuan dan kemahiran secara holistik untuk merancang solusi kepada masalah yang dihadapi, menyumbang kepada pembangunan pelajar yang berfikiran kritis dan inovatif.”
 3. Menyemai Minat dalam Bidang Sains dan Teknologi:
  Subjek RBT juga berperanan dalam menyemai minat pelajar dalam bidang sains dan teknologi. Dengan menyediakan persekitaran yang interaktif dan praktikal, pelajar dapat melihat aplikasi konsep sains dan teknologi dalam kehidupan seharian. “Subjek RBT memainkan peranan yang penting dalam menarik minat pelajar terhadap bidang sains dan teknologi dengan cara yang menyeronokkan dan bermakna,” kata Dr. Jane Goodall, seorang saintis terkenal dan aktivis alam sekitar.
 4. Persediaan untuk Pekerjaan Masa Depan:
  Dalam ekonomi global yang semakin berkembang pesat, kemahiran dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik (STEM) semakin diminati oleh majikan. Subjek RBT memberi pelajar landasan yang kukuh dalam STEM, membantu mereka bersedia menghadapi cabaran kerja masa depan. Menurut laporan World Economic Forum, “Kemahiran STEM akan menjadi semakin penting dalam tempoh yang akan datang, dengan permintaan yang meningkat untuk pekerja yang memiliki kebolehan dalam menerapkan teknologi ke dalam pelbagai bidang.”

Dengan merangka subjek RBT dalam kurikulum pendidikan, kita dapat memastikan bahawa pelajar-pelajar akan dilengkapi dengan kemahiran yang relevan dan diperlukan untuk berjaya dalam ekonomi global yang semakin berubah. Oleh itu, penekanan terhadap subjek RBT adalah penting bagi memastikan pembangunan modal insan yang holistik dan berdaya saing. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Dr. Albert Einstein, “Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.”