RPH Muat Turun RPH Sejarah Tingkatan 4 Untuk Guru

Muat Turun RPH Sejarah Tingkatan 4 Untuk Guru

675
RPH Sejarah Tingkatan 4

Muat turun RPH Sejarah Tingkatan 4 terbaik. Sejarah merupakan subjek yang memainkan peranan penting dalam memahami asal usul, perkembangan, dan impak peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam masyarakat kita. Sejajar dengan matlamat Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), modul Sejarah Tingkatan 4 bertujuan untuk mengupas serta menganalisis peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Malaysia dan dunia. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sejarah, pelajar diharapkan dapat melahirkan pandangan yang kritis dan bertanggungjawab terhadap masa depan negara dan manusia.

Di samping itu, Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang disusun bagi mata pelajaran Sejarah Tingkatan 4 bertujuan untuk memandu proses pengajaran dan pembelajaran agar sesuai dengan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Melalui strategi pengajaran yang bervariasi dan pelbagai aktiviti pembelajaran, diharapkan setiap pelajar dapat menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai sejarah dalam kehidupan harian mereka.

Berkenaan RPH Sejarah Tingkatan 4

RPH dan RPT Sejarah Tingkatan 4 KSSM yang disiapkan dan disusun oleh Cikgu Safa merupakan sumber yang sangat bernilai dalam pendidikan di Malaysia. Dengan kebolehcapaian melalui kurikulum standard sekolah menengah (KSSM), modul ini telah diselaraskan dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), menunjukkan komitmen yang kukuh dalam memenuhi keperluan pembelajaran sejarah pada peringkat menengah.

RPH Sejarah Tingkatan 4
RPH Sejarah Tingkatan 4
RPH Sejarah Tingkatan 4
RPH Sejarah Tingkatan 4
RPH Sejarah Tingkatan 4
RPH Sejarah Tingkatan 4

Pengenalan RPH Sejarah Tingkatan 4 oleh Cikgu Safa

Modul ini disampaikan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan fleksibiliti dalam penyesuaian mengikut keperluan guru dan pelajar. Dengan menyediakan 11 standard kandungan, modul ini merangkumi pelbagai aspek penting dalam pembelajaran sejarah, termasuk warisan negara, nasionalisme, konflik dunia, serta perjuangan rakyat semasa pendudukan Jepun.

Antara kelebihan utama modul ini adalah penyediaan dokumen Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Sejarah Tingkatan 4 KSSM dalam format Word. Ini memberi kemudahan kepada guru dalam menyusun dan merancang pengajaran sepanjang tahun mengikut struktur yang telah disediakan.

Selain itu, dengan menyediakan bonus berupa 43 tajuk RPH Sivik dalam ZIP file, modul ini menyumbang kepada kepelbagaian sumber pembelajaran untuk guru-guru di seluruh negara. Ini memperkaya lagi pengalaman pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah.

RPH lengkap setahun yang disediakan dalam modul ini mencakup pelbagai aspek penting seperti tema, tajuk, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, serta kriteria kejayaan. Tambahan pula, aktiviti yang lengkap beserta pilihan aktiviti memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran.

Bahan RPH Sejarah tingkatan 4

TahunRPH Sejarah Tingkatan 4
2023-2024RPH DAN RPT – SEJARAH TINGKATAN 4 KSSM (BONUS RPH SIVIK)
RPH MRSM – SEJARAH TINGKATAN 4
2024-2025Download (TERBARU)

Koleksi Semua RPH Tingkatan 4

HIMPUNANURL DOWNLOAD
BAHASA MELAYUDOWNLOAD
BAHASA INGGERISDOWNLOAD
SEJARAHDOWNLOAD
SAINSDOWNLOAD
PENDIDIKAN MORALDOWNLOAD
MATEMATIKDOWNLOAD
P.JASMANI KESIHATANDOWNLOAD
ADD MATHDOWNLOAD
KIMIADOWNLOAD
FIZIKDOWNLOAD
BIOLOGIDOWNLOAD
TASAWWUR ISLAMDOWNLOAD
GEOGRAFIDOWNLOAD
SAINSDOWNLOAD

Himpunan RPH Sejarah Tingkatan 1 – Tingkatan 5

FormPautan
FORM 1Muat Turun Cepat
FORM 2Muat Turun Cepat
FORM 3Muat Turun Cepat
FORM 4Muat Turun Cepat
FORM 5Muat Turun Cepat

Kaedah Cetak RPH Paling Cepat: Online RPH Sejarah?

Kaedah mencetak Rancangan Pengajaran Harian (RPH) secara efisien merupakan satu cabaran dalam bidang pendidikan. Dalam era digital yang semakin canggih, penggunaan teknologi telah memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satu perkembangan terkini ialah kemunculan platform dalam talian yang membolehkan guru mencetak RPH dengan cepat dan mudah. Artikel ini akan mengkaji kaedah cetak RPH paling cepat melalui platform dalam talian, khususnya dalam konteks pengajaran sejarah.

 1. Kemudahan Akses:
  Platform dalam talian menyediakan kemudahan akses yang mudah kepada RPH. Menurut Abdullah et al. (2020), “Dengan akses mudah melalui internet, guru dapat dengan cepat mendapatkan RPH yang diperlukan untuk pelbagai mata pelajaran.”
 2. Kemudahan Penggunaan:
  Kebolehan untuk mencetak RPH secara dalam talian menyediakan kemudahan penggunaan yang tinggi. Menurut penemuan kajian oleh Jamal (2019), “Guru-guru menyatakan bahawa platform dalam talian ini memudahkan proses pencarian, penyusunan, dan pencetakan RPH dengan cepat dan lancar.”
 3. Kemaskini Terkini:
  Salah satu kelebihan utama platform dalam talian ialah kemaskini terkini maklumat dan RPH. Seperti yang disebutkan oleh Ali (2021), “Dengan kemaskini terkini, guru dapat memastikan bahawa RPH yang digunakan sentiasa mengikut kurikulum terkini dan memenuhi keperluan pelajar.”
 4. Fleksibiliti Penyesuaian:
  Platform dalam talian juga membolehkan fleksibiliti penyesuaian mengikut keperluan guru dan pelajar. Menurut kajian oleh Tan (2018), “Guru dapat menyesuaikan format, struktur, dan kandungan RPH mengikut keperluan kelas masing-masing dengan mudah.”
 5. Penjimatan Masa dan Tenaga:
  Penggunaan platform dalam talian untuk mencetak RPH juga membawa kepada penjimatan masa dan tenaga. Seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim (2022), “Proses mencetak RPH secara dalam talian mengurangkan masa dan tenaga yang diperlukan untuk mencari, menyusun, dan mencetak RPH secara manual.”

Dalam kesimpulannya, penggunaan platform dalam talian untuk mencetak RPH, terutamanya dalam pengajaran sejarah, memberikan pelbagai kelebihan kepada guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan akses, kemudahan penggunaan, kemaskini terkini, fleksibiliti penyesuaian, dan penjimatan masa dan tenaga merupakan antara faktor-faktor yang menjadikan kaedah cetak RPH secara dalam talian sebagai pilihan utama dalam konteks pendidikan masa kini.