Buku Panduan & Pengurusan Sarana Ibu Bapa dan Contoh Laporan Perlaksanaan

Sarana Ibu Bapa dan Contoh Laporan Perlaksanaan

1337
Sarana Ibu Bapa dan Contoh Laporan Perlaksanaan
Sarana Ibu Bapa dan Contoh Laporan Perlaksanaan

Menjadi tanggungjawab bersama antara ibu bapa dan guru membimbing pelajar dalam pembelajaran. Oleh itu, sarana ibu bapa diwujudkan bagi mengeratkan lagi hubungan antara pengurusan sekolah dan ibu bapa pelajar.

Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran boleh berlaku dalam banyak perkara di sekolah. Namun, sebaiknya pastikan tidak mengganggu pengurusan sekolah sehingga menyebabkan tekanan bagi pihak pengurusan.

Sarana Ibu Bapa

Apa itu Sarana?

(Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu.

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan  masa hadapan negara yang tercinta; MALAYSIA.

Mengapa Ibu Bapa Perlu Terlibat Dalam Pembelajaran Anak-anak?

Faedah kepada anak:

 • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik.
 • Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi.
 • Kehadiran ke sekolah lebih bagus.
 • Kadar pelamnggaran disiplin sekolah berkurangan.
 • Keciciran persekolahan dapat dielakkan.

Faedah kepada ibu bapa:

 • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah.
 • Dapat mengetahui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah.
 • Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain.
 • Lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat.

Jangan lepaskan peluang dapatkan bahan nota dan latihan sekolah rendah melalui saluran berikut:

Kumpulan Sokongan Ibu Bapa

Apa itu Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)?

KISB ialah saluran kerjasama dan komunikasi untuk merapatkan hubungan di antara ibu bapa, murid dan sekolah. Melalui KISB lebih banyak interaksi, perkongsian dan percambahan ilmu dapat berlaku demi mewujudkan hubungan yang bermakna antara anda dan anak anda.

Sarana Ibu Bapa dan Contoh Laporan Perlaksanaan

Antara objektif

 1. Mewujudkan rangkaian dan jalinan antara ibu bapa untuk saling belajar dan berkongsi amalan terbaik     bagi membantu pembelajaran anak
 2. Mewujudkan sokongan berterusan
 3. Membantu apabila berlaku krisis
 4. Mengukuhkan tingkah laku positif dalam menghadapi masalah
 5. Membantu dalam meyalurkan perasaan marah ke arah tindakan yang positif
 6. Berkongsi maklumat, pandangan dan sumber
 7. Menyediakan latihan untuk ibu bapa untuk meningkatkan kemahiran
 8. Membantu dalam berurusan dengan agensi-agensi pendidikan, perubatan dan lain-lain
 9. Mendapat sahabat baharu
 10. Meningkatkan keberkesanan sekolah dengan memberi maklum balas yang membina

Sukarelawan KSIB

Ibubapa (IB) yang berkeinginan untuk menyumbang dan bergiat dalam bidang:

 1. Silaturahim sesamA ahli PIBG – melawat ahli lain yang sakit, ditimpa musibah, menghadapi krisis dsb.
 2. Komunikasi – mengunjungi IB bagi merungkaikan masalah anak dsb.
 3. Dana dan kemahiran – mencari dana dan kemahiran untuk aktiviti KSIB.
 4. Mewujudkan jaringan dan rangkaian – merapatkan PIBG dengan pihak lain bagi mendapatkan sokongan.
 5. Perundangan – membantu dari segi undang-undang sekiranya ada kes.
 6. Kesihatan – nasihat, amalan kesihatan di sekolah, khidmat bantu berkaitan.
 7. Keibubapaan – kemahiran keibubapaan.
Sarana Ibu Bapa dan Contoh Laporan Perlaksanaan

Sukarelawan KSIB akan bertemu, berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran dalam bidang masing-masing.

Contoh Laporan

Laporan Pelaksanaan 

Taklimat Sarana  Ibu Bapa  Dan Sarana Sekolah  Peringkat  Sk St Michael Entingan Samarahan Di Bawah Anjakan 9 Pelan Pembangunan  Pendidikan Malaysia  (Pppm) 2013-2025

1.Nama SekolahSK ST MICHAEL ENTINGAN SAMARAHAN
2.No. Kod SekolahYCB  8112
3.Alamat SekolahPPD Samarahan, SK ST Michael Entingan Samarahan
4.KategoriSekolah Luar Bandar (Gred B)
5.Nama ProgramTaklimat Sarana Ibu Bapa Dan Sarana Sekolah
6.Tarikh Program22  Januari  2013
7.HariSelasa
8.Masa10:00 Pagi
9.TempatDewan Lenggai Kampung Entingan Samarahan
10.FasilitatorPuan Kueh Jee Moi  2. Cikgu Dayang Siti Hajar Binti Awang Alli
11.PesertaSemua Guru , Ibu Bapa dan Murid (Sila Rujuk Kehadiran)
12.Pengisian dan Objektif Program Taklimat ini diadakan adalah bertujuan memberi pendedahan kepada ibu bapa dan guru adalah mengenai Sarana Ibu bapa dan Sarana Sekolah yang merangkumi beberapa aspek penting demi merealisasikan  Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia di bawah anjakan 9 bermula 2013-2025. Oleh yang demikian, hasrat ini dapat dicapai sekiranya  semua pihak berganding bahu termasuk sekolah, ibu bapa serta ahli komuniti menyokong dan mendukung  satu matlamat untuk membantu  meningkatkan kecemerlangan murid untuk mencapai kejayaan. Sarana ini berhasrat untuk ibu bapa terlibat aktif  dan memberi sokongan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Justeru berdasarkan  kajian yang  telah dijalankan terdapat beberapa manfaat yang diperolehi seperti berikut: Kerjasama antara ibu bapa dan guru sangat baik dan paduKejayaan akademik murid meningkatKeyakinan guru meningkatHubungan dan kerjasama baik antara pentadbir, ibu bapa dan komunitiKes disiplin murid dapat dikurangkan (permuafakatan)Ibu bapa terus memberi sumbangan dan sokongan kepada pihak sekolah
13.Bahan PengisianAntara bahan yang digunakan dalam menjayakan taklimat ini adalah :- CD sarana ibu bapa dan sarana sekolahBuku Sarana Ibu bapaBuku Sarana Sekolah Borang Kaji SelidikPengumpulan Data
14.Maklumat Yang Telah DisampaikanTaklimat Sarana Sekolah Pada 22 Januari 2013 Taklimat Sarana Ibu Bapa Pada 22 Januari 2013Borang  Kaji Selidik telah diedarkan  Pada 22 Januari 2013Taklimat  ini telah disampaikan kepada semua guru, ibu bapa dan juga murid pada 22 Januari 2013

Laporan Disediakan Oleh : ………………………………                                     Pengesahan : ………………………………

(Dayang Siti Hajar Binti Awang Alli)                                                     (Kueh Jee Moi)

Setiausaha PIBG                                                                                 Guru Besar (Penasihat PIBG)

Rumusan  Daripada  Borang Kaji Selidik 

(Borang A Dan Borang B)

Secara amnya  90  peratus  ibu bapa telah  menyediakan  suasana  pembelajaran di rumah  dan sentiasa memberi galakan kepada anak-anak mereka untuk terus belajar. Dalam Pada itu didapati ,   kekurangan masa  ibu bapa, melakukan aktiviti membaca bersama-sama dengan anak-anak mereka di rumah. Berdasarkan maklumbalas kaji selidik ibu bapa  iaitu borang B  adalah didapati ibu bapa berminat untuk memberi sokongan  dan berbincang dari aspek akademik , penyelenggaraan sekolah serta  berminat untuk menyertai  Kumpulan Sokongan Ibu Bapa(KSIB). Kelapangan masa ibu bapa untuk berbincang adalah pada hari sabtu dan ahad jika mereka tidak bekerja. Secara rumusan dan kesimpulan di sini peranan ibu bapa memang tidak dapat dinafikan dan perlu lebih aktif dan proaktif dalam  memberi bantuan dan sumbangan dalam apa jua bentuk,  terhadap pencapaian akademik dan sahsiah anak-anak mereka.  Ibu bapa  perlu berganding bahu  serta  bekerjasama  dengan  guru untuk meningkatkan kecemerlangan akademik anak-anak mereka ke arah modal insan yang terunggul.

Senarai Kehadiran :

Guru :

 1. Puan Kueh Jee Moi (Guru Besar)
 2. Puan Riah Anak Akai ( Penolong Kanan Satu)
 3. Puan Emelia Anak Fredick (Penolong Kanan HEM)
 4. Puan Roszie Binti Saparman (Penolong Kanan KK)
 5. Puan Nur Khairunnisa @Agnes Mit
 6. Encik Taib Haji Daim
 7. Puan Rasida Binti Arabi
 8. Puan Hanipah Binti Buang
 9. Puan Aisyah Binti Haji Annuar
 10. Encik Zenal Abidin Bin Haji Meseli
 11. Puan Jamaah Bt Alan
 12. Cik Wan Azira Binti Wan Ahmad
 13. Cik Dayang Siti Hajar Binti Awang Alli

SENARAI KEHADIRAN  IBU BAPA  / PENJAGA

 1. Pn . Jiti
 2. Pn. Minah Anak  Uncu
 3. Pn Haminah  Bt Sah
 4. Puan Enjoh  Anak Wan
 5. Pn Rannie  Anak Kadom
 6. Puan Tapuk Seli
 7. Puan Christina  Anak Adam
 8. Puan Collin Dayyny
 9. Encik Michael Anak Tungkat
 10. Encik Azmi bin Kamus

Mari dapatkan contoh laporan perlaksanaan Taklimat Sarana Ibu Bapa Dan Sarana Sekolah melalui pautan berikut:

Lampiran 1

Laporan Pelaksanaan Taklimat Sarana Ibu Bapa Dan Sarana Sekolah Di Bawah Anjakan 9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pppm) 2013-2025 – Peringkat Sekolah

Bil.PerkaraCatatan
1.Nama Sekolah 
2.Pejabat Pelajaran Daerah 
3.Kategori Sekolah
4.Nama Program
5.Tarikh Program 
6.Tempat                                   Masa:
7.Fasilitator
8.Peserta / Sasaran
9.Jumlah Kehadiran Peserta
10.Anggaran KosPIBG
11.Pengisian Program  12.Bahan Pengisian 13. Rumusan  Program14Laporan Disediakan Oleh :
15Emel 
16No. Telefon Pejabat 
17No. Telefon Bimbit

Kesimpulannya, bantuan dan penglibatan Ibu bapa dalam aktiviti sekolah turut menyumbang kepada kecemerlangan pelajar.