UASA Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

8597
Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6
Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

Pada kali ini, admin bawakan Perkongsian dokumen bantu jawab soalan UASA sains tahun 6 sebagai latih tubi. Latihan sangat penting dalam membina kefahaman pelajar dan membiasakan mereka menjawab soalan mengikut format yang ditetapkan.

Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

Penerangan Ringkas UASA

Untuk makluman anda, ujian akhir sesi akademik iaitu UASA adalah ujian yang melibatkan pelajar tahab dua sekolah rendah dan menengah rendah. Bagi sekolah rendah tahab dua merangkumi tahun 4, 5 dan 6. Manakala, bagi menengah rendah tingkatan 1,2 dan 3.

Perbezaan soalan bagi UASA dan peperiksaan akhir tahun PAT adalah antaranya set soalan UASA disediakan oleh lembaga peperisaan yang boleh dimuat turun menerusi aplikasi APPI oleh pengetua atau setiausaha peperiksaan sekolah. Bagi peperiksaan akhir tahun disediakan oleh pihak sekolah.

Nota Padat Sains Tahun 6

Admin kongsikan nota beberapa bab sains sebagai rujukan bagi pelajar untuk menjawab soalan latih tubi.

Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6
Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6
Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6
Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6
Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6
Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

Disediakan oleh: Ameer Firdaus

Untuk mendapatkan nota sains bagi bab yang lain boleh klik butang di bawah untuk memuat turun.

Permainan Pemahaman

Permainan Pemahaman Dalam Talian

Mari kita membuat aktiviti permaianan menjawab soalan pemahaman dalam talaian bagi menilai kefahaman pelajar berkaitan dengan nota dan latih tubi yang disiapkan.

Soalan Latih Tubi Sains Tahun 6

Beberapa kertas soalan tahun lepas sebagai latih tubi untuk menjawab soalan UASA sains tahun 6.

a) Kertas 1

Set soalan
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
Set 6

b) Kertas 2

Set soalan
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
Set 6

Ikuti kami di saluran telegram bagi mendapatakan lebih banyak lagi nota dan latihan percuma dengan mengklik link berikut:

Bentuk Soalan KBAT Peperiksaan Sains Tahun 6

Berikut merupakan antara soalan kemahiran berifikir aras tinggi yang terdapat dalam soalan peperiksaan yang admin sediakan di atas.

Soalan sains kertas 1

  1. Seorang murid mendapati bilangan pergerakan dadanya selepas berlari selama 60 saat adalah sebanyak 30 kali.

Antara aktiviti berikut, yang manakah boleh mendapatkan bilangan pergerakan dada yang lebih banyak?
A. Berehat selama 15 minit
B. Melompat selama 5 saat
C. Bermain catur selama 1 jam
D. Berjogging selama 30 minit

2. Kumpulan manakah di bawah, mempunyai organ penafasan yang sama?

Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6
Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

3. Rajah 1 di bawah menunujukkan keputusan suatu penyiasatan.

Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6
Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

Rajah 1

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan di atas ?

A Akar bergerak balas terhadap air

B Akar bergerak balas terhadap kapas

C Akar bergerak balas terhadap kasa dawai

D Akar bergerak balas terhadap kalsium klorida kontang

4. Rajah 2 menunjukkan cara  rama-rama bertelur.

Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6
Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

Kenapa rama-rama bertelur di belakang dedaun?

A Untuk mengelak daripada  pancaran matahari

B Untuk mengelak daripada dimakan oleh haiwan lain

C Untuk mendapat makanan daripada dedaun

D Untuk memastikan semua telur itu akan menetas

Soalan sains kertas 2

1 Manusia dan haiwan bernafas untuk mendapatkan oksigen.
(a) Padankan haiwan di bawah dengan organ pernafasan yang betul.

(b) Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan.

Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

Haiwan ini boleh hidup di darat dan di air. Mengapa?

jawapan:

[1 markah]

(c) Sesetengah haiwan boleh hidup di dalam air walaupun bernafas melalui peparu.
Nyatakan contoh haiwan tersebut.
Tandakan ‘tik’ di petak yang sesuai

[1 markah]

2 Sumber tenaga tidak boleh dibaharui merujuk kepada sumber tenaga yang tidak boleh dijana kerana sumber ini terhad atau tidak boleh
diperoleh secara berterusan.

(a) Nyatakan satu contoh sumber tenaga tidak boleh dibaharui?

Jawapan:

[1 markah]

(b) Rajah di bawah menunjukkan sejenis peralatan elektrik.

Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

Nyatakan bentuk tenaga yang terhasil apabila peralatan ini digunakan
Tandakan ‘tik’ di petak yang sesuai

(c) Rajah berikut menunjukkan sebatang lilin sedang menyala.

Perkongsian Dokumen Bantu Jawab Soalan UASA Sains Tahun 6

Apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam situasi di atas?
Lengkapkan carta alir berikut;