Nota Senarai Kesalahan Ejaan dan Pembetulannya

Senarai Kesalahan Ejaan dan Pembetulannya

2937
Senarai Kesalahan Ejaan dan Pembetulannya
Gambar hiasan Senarai Kesalahan Ejaan dan Pembetulannya

Kesalahan ejaan merupakan kesalahan umum bahasa yang tidak sepatutnya berlaku. Hal ini adalah kerana ejaan merupakan peringkat yang paling asas dalam bahasa. Tapi sayang, disebabkan sikap ketidakprihatinan kita, masalah ini kadang-kadang berlaku secara berleluasa.

Kesalahan Ejaan

Apa Yang Sepatutnya Anda Faham Kesalahan Ejaan

Menurut kamus dewan edisi keempat, ejaan bermaksud kaedah atau cara menulis perkataan dengan huruf. Penyelarasan ejaan khususnya tertumpu pada kata-kata pinjaman seperti tatanama ubat, bahan kimia, batu, bakteria, virus, kulat, dan lain-lain lagi.

Ejaan dapat digolongkan sebagai rumus tulisan yang diselaraskan untuk mewakili bunyi-bunyi ujaran. Ejaan menjadi kesalahan yang ketara apabila melibatkan ejaan yang biasa digunakan, tetapi bagi ejaan kata pinjaman atau perkataan yang jarang digunakan kebiasaannya kita terlepas pandang.

Contoh kesalahan ejaan

Sebagai contoh kesalahan ejaan yang biasa kita gunakan seperti dalam jadual di bawah:

SalahBetul
latarbelakanglatar belakang
perihatinprihatin
mekanismamekanisme

Mari ikuti kami di saluran Telegram bagi mendapatkan nota dan latihan melalui pautan berikut:

Kategori Kesalahan Ejaan

Kesilapan Ejaan (Kata)

SalahBetul
auto matifautomotif 
analisaanalisis
atlitatlet
atnik etnik 
baucer baucar 
bumiputrabumiputera
burohburuh
cocok (tusuk)cucuk (tusuk)
cucuk (sesuai)cocok (sesuai)
catitcatat
dasyhatdahsyat
definasidefinisi
deraf draf 
efisyenefisien
ekslusif eksklusif 
ekspoteksport
fadhilatfadilat
FebuariFebruari
geharugaharu
hajjahhajah

Kesilapan Ejaan (Kata Majmuk)

SalahBetul
acapkaliacap kali
ada punadapun
adakalaada kala
barang kalibarangkali
biar punbiarpun
bandarayabandar raya
cendera matacenderamata
cahayamatacahaya mata
campurtangancampur tangan
gantirugiganti rugi
garispanduangaris panduan
hapuskirahapus kira
ibubapaibu bapa
isipaduisi padu
lalulintaslalu lintas
latarbelakanglatar belakang
lebuhrayalebuh raya
mana kalamanakala
penguatkuasapenguat kuasa
pilihanrayapilihan raya

Kesilapan Ejaan (Kata Pinjaman)

Imbuhan Pinjaman

Imbuhan yang dipinjam daripada imbuhan Sanskrit, imbuhan Arab, dan imbuhan Inggeris. Boleh diterima pakai sebagai imbuhan pinjaman dalam bahasa Melayu baku.

Contoh imbuhan pinjaman:

Imbuhan Inggeris:

Awalan

ImbuhanMaknaContoh
anti-menentang / benciantidadah
antikomunis
anti-Amerika
auto-dengan sendiriautomatik
autonomi
automobil
poli-banyakpoligami
poliklinik
politeknik
pro-menyokong / menyebelahiprokerajaan
probarat
pro-Malaysia
sub-sebahagian daripadasubtajuk
subbidang
subsistem
supra-melebihi / merentasisupranasional
suprakelas
pasca-selepaspascakemerdekaan
pascakolonial
pascamajlis

Akhiran

ImbuhanMaknaContoh
-isorang yang melakukancerpenis
kartunis
ekonomis
-ismekepercayaan / ajaran / fahaman seseorangkapitalisme
komunisme
nasionalisme
-logibidang ilmuantologi
psikologi
morfologi
-grafibidang ilmu / bidang senigeografi
kaligrafi
biografi

*Catatan

Jika kata imbuhan pinjaman diimbuhkan dengan kata nama khas, tanda sempang (-) mesti diletakkan antara imbuhan dengan kata nama khas tersebut.

Contoh : pro-Malaysia, anti-Israel

Imbuhan Sanskrit

Awalan

ImbuhanMaknaContoh
dasa-sepuluhdasawarsa
dwi-duadwibahasa
dwimusim
dwicara
eka-satuekabahasa
ekafungsi
ekatujuan
juru-orang yang pakar / mahir dalam sesuatu bidangjuruhebah
jurubahasa
juruterbang
maha-agung / besarmahaguru
maharaja
mahasiswa
panca-limapancaragam
pancawarna
pancaindera
pra-sebelumprakata
prasangka
prasyarat
tata-peraturan / sistemtatabahasa
tatatertib
tatadunia

Akhiran

ImbuhanMaknaContoh
-itawanita / perempuanbiduanita
posnita
-manorang yang memiliki sifat / kepakaran dalam sesuatu bidangseniman
budiman
-wan1. orang yang pakar dalam sesuatu bidang melakukan sesuatu perbuatan
2. memiliki sesuatu sifat
3. memiliki sesuatu
jutawan
wartawan
jelitawan
ilmuwan
angkasawan
-watiwanita yang mahir dalam sesuatu bidang pekerjaanperagawati
seniwati
angkasawati

*catatan

-wan (diimbuhkan dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf-huruf lain)

-man (diimbuhkan dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf ‘i’)

Imbuhan Arab – Parsi

Awalan

ImbuhanMaknaContoh
bi-tidakbiadab
bilazim
binormal

Akhiran

ImbuhanMaknaContoh
-ahorang perempuan / wanitaustazah
qariah
-atorang perempuan / wanitamuslimat
hadirat
-iahhal yang ada perkaitan dengan sifatilmiah
jasmaniah
alamiah
-inorang lelakihadirin
muslimin
musyrikin

*catatan

-wi [untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf vokal]

-in [untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf konsonan

Dapatkan nota lengkap senarai kesalahan ejaan dan pembetulannya melalui pautan berikut:

Senarai Kesalahan Ejaan dan Pembetulannya
Contoh Senarai Kesalahan Ejaan dan Pembetulannya
Senarai Kesalahan Ejaan dan Pembetulannya
Contoh soalan Senarai Kesalahan Ejaan dan Pembetulannya

Disediakan oleh: Fadzli

Pemahaman

Cuba kesan kesalahan ayat di bawah dan perbaiki kesalahan tersebut:

Latihan 1

Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. Ali ditugas sebagai Pengarang di akhbar Utusan Melayu semenjak lapan tahun yang  lalu.

2. Hana berkecimpung di dalam bidang peternakan itik, rusa dan Angsa sejak kecil lagi.

Latihan 2

Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. Asean dianggota oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Berunai, Vietnam, Singapura, Laos, myanmar, dan kemboja.

2. Menurut percayaan masyarakat Melayu, sang kancil adalah binatang yang pintar.

Latihan 3

Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

1. Tabeat merokok bagi wanita hamil akan bahayakan kesihatan dan  keselamatan bayi yang di  kandung.

2. “Keahlian aku di dalam persatuan ini sudah berlangsung selama enam tahun,” berkata pensyarah tersebut.