Nota Nota Kata Pinjaman Subjek Bahasa Melayu Tahun 6

Nota Kata Pinjaman Subjek Bahasa Melayu Tahun 6

398
Nota Kata Pinjaman
Contoh Nota Kata Pinjaman Subjek Bahasa Melayu Tahun 6

Tahukah anda, banyak perkataan diambil daripada bahasa asing? Oleh itu, perbincangan kita akan tertumpu pada nota kata pinjaman subjek bahasa melayu bagi tahun 6. Fokus perkataan bahasa asing yang kita bincangkan lebih kepada pertambahan imbuhan dalam perkataan.

Kemasukan bahasa asing ke dalam bahasa melayu terdapat beberapa faktor antaranya, asimilasi, migrasi dan penjajahan. Bahkan yang paling penting tanah melayu pernah menjadi tempat perdagangan antarabangsa suatu ketika dahulu.

Nota kata Pinjaman

Kata pinjaman kali ini berkisar kepada imbuhan yang melengkapi sesuatu perkataan dan meringkaskan ayat.

Apa itu Imbuhan Kata Pinjaman?

Imbuhan merupakan tambahan dalam perkataan pada kata dasar.

Terbahagi kepada lima, iaitu:

 • Imbuhan awalan
 • Imbuhan akhiran
 • Imbuhan apitan
 • Imbuhan sisipan
 • Imbuhan pinjaman

Bertindak sebagai pelengkap kepada struktur ayat dari segi kegrammatisan.

Imbuhan kata pinjaman pula bermaksud:

 • Imbuhan yang dipinjam daripada imbuhan sanskrit, imbuhan arab, dan imbuhan Inggeris.
 • Boleh diterima pakai sebagai imbuhan pinjaman dalam bahasa melayu baku.

Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan bahan nota dan latihan bagi pelajar sekolah rendah dan prasekolah dengan menekan butang pautan di bawah:

Contoh Imbuhan Pinjaman

a. Imbuhan Inggeris awalan

ImbuhanMaknaContoh
anti-menentang/benciantidadah
antikomunis
anti-Amerika
auto-dengan sendiriautomatik
autonomi
automobil
poli-poligami
poliklinik
politeknik
pro-menyokong / menyebelahiprokerajaan
probarat
pro-Malaysia
sub-sebahagian daripadasubtajuk
subbidang
subsistem
supra-melebihi / merentasisupranasional
suprakelas
pasca-selepaspascakemerdekaan
pascakolonial
pascamajlis

b. Imbuhan Inggeris Akhiran

ImbuhanMaknaContoh
-isorang yang melakukancerpenis
kartunis
ekonomis
-ismekepercayaan/ ajaran / fahaman seseorangkapitalisme
komunisme
nasionalisme
-logibidang ilmuantologi
psikologi
morfologi
-grafibidang ilmu / bidang senigeografi
kaligrafi
biografi

Catatan

 • Jika kata imbuhan pinjaman diimbuhkan dengan kata nama khas, tanda – sempang (-) mesti diletakkan antara imbuhan dengan kata nama khas tersebut. Contoh pro-malaysia, anti-sosial.

c. Imbuhan Sanskrit awalan

ImbuhanMaknaContoh
dasa-sepuluhdasawarsa
dwi-duadwibahasa
dwimusim
dwicara
eka-satuekabahasa
ekafungsi
ekatujuan
juru-orang yang pakar/mahir dalam sesuatu bidangjuruhebah
jurubahasa
juruterbang
maha-agung/besarmahaguru
maharaja
mahasiswa
panca-limapancaragam
pancawarna
pancaindera
pra-sebelumprakata
prasangka
prasyarat
tata-peraturan/sistemtatabahasa
tatatertib
tatadunia

d. Imbuhan Sanskrit akhiran

ImbuhanMaknaContoh
-itawanita/perempuanbiduanita
posnita
-manorang yang memiliki sifat / kepakaran dalam sesuatu bidangseniman
budiman
-wanorang yang
1. Pakar dalam sesuatu wartawan bidang.
2. melakukan sesuatu perbuatan.
3. memiliki sesuatu sifat
4. memiliki sesuatu
ilmuwan
jutawan
jelitawan
angkasawan
-watiwanita yang mahir dalam sesuatu bidang pekerjaanperagawati
seniwati
angkasawati

Catatan

 • -wan (diimbuhkan dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf-huruf lain]
 • -man [diimbuhkan dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf t]

e. Imbuhan Arab -Parsi – awalan

ImbuhanMaknaContoh
bi-tidakbiadab
bilazim
binormal

f. Imbuhan Arab-Parsi – akhiran

ImbuhanMaknaContoh
-ahorang perempuan / wanitaustazah
qariah
-atorang perempuan / wanitamuslimat
hadirat
-iahhal yang ada perkaitan dengan sifatilmiah
jasmaniah
alamiah
-inorang lelakihadirin
muslimin
musyrikin

Catatan

 • -wi [untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf vokal]
 • -in [untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf konsonan]

Kesilapan Penggunaan Imbuhan Pinjaman

Penggunaan awalan pinjaman

SALAHBETUL
anti agamaantiagama
anti Israelanti-Israel
dwi-arahdwiarah
eka suku kataekasuku kata
pasca modenismepascamodenisme

Mari dapatkan nota melalui pautan berikut:

Nota Kata Pinjaman Subjek Bahasa Melayu Tahun 6
Contoh Nota Kata Pinjaman Subjek Bahasa Melayu Tahun 6
Nota Kata Pinjaman Subjek Bahasa Melayu Tahun 6
Contoh Nota Kata Pinjaman Subjek Bahasa Melayu Tahun 6

Disediakan oleh: NS

Kepentingan Imbuhan Pinjaman

Memahami penggunaan imbuhan dalam nota kata pinjaman dalam bahasa sangat penting kerana:

Meningkatkan Pengetahuan Kosakata

Imbuhan dapat digunakan untuk membentuk kata-kata baru dengan makna yang spesifik, sehingga meningkatkan pengetahuan kosakata bahasa dan membantu kita untuk memahami konsep yang lebih mendalam.

Memahami Makna

Imbuhan bisa memberikan informasi tambahan tentang kata dasar, seperti keterangan waktu, tempat, atau jumlah, sehingga membantu dalam menjelaskan makna kata-kata.

Kesesuaian Bahasa

Imbuhan juga dapat mencerminkan tata bahasa yang betul dalam bahasa tertentu, sehingga penting untuk menjaga tata bahasa yang betul saat bercakap atau menulis.

Membantu Pemahaman Bahasa

Mengetahui imbuhan membantu seseorang dalam memahami kata-kata yang belum pernah mereka dengar sebelumnya dengan menganalisis komponen kata.

Memahami Teks

Pemahaman imbuhan membantu dalam membaca dan memahami teks dengan lebih baik, terutama jika teks tersebut mengandung banyak kata imbuhan.

Dengan memahami penggunaan nota kata pinjaman, seseorang dapat menjadi jurubicara dan penulis yang lebih efektif bahkan dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dalam bahasa seiring waktu.