RPH RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3

RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3

929
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3

Download RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 segera. Pendidikan Jasmani merupakan aspek penting dalam kurikulum pelajaran di Malaysia yang memberi penekanan kepada pembangunan fizikal, mental, dan emosi pelajar. Dalam kurikulum Pendidikan Jasmani, pelbagai aktiviti fizikal dipersembahkan bagi memperkukuhkan kecergasan fizikal, memupuk semangat berpasukan, dan melatih kecekapan motorik pelajar. Pada peringkat tingkatan 3, pelbagai aspek pembelajaran diperluas bagi memastikan pelajar mempunyai asas yang kukuh dalam kegiatan sukan dan rekreasi untuk kesihatan yang baik.

Selain daripada aspek kecergasan fizikal, Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 juga memberi tumpuan kepada pembangunan nilai moral dan etika dalam sukan. Melalui pelbagai aktiviti seperti permainan berkumpulan dan perlawanan, pelajar didedahkan kepada nilai-nilai seperti kerjasama, kesabaran, dan tanggungjawab. Ini membantu mereka membentuk kepimpinan yang baik serta sikap yang positif dalam berinteraksi dengan rakan sebaya dan guru.

Penerangan RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3

Ulasan karangan ini merangkumi Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) untuk subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 3 yang disediakan oleh Cikgu Gorgeousz untuk tahun 2024. RPH ini menonjolkan kebolehan untuk diedit sepenuhnya, membolehkan fleksibiliti dalam penyesuaian mengikut keperluan guru dan pelajar.

RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3

Review RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 oleh Cikgu Gorgeousz

RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3 juga disertakan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 (PAK 21) yang lengkap, memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran yang relevan dengan zaman sekarang. RPT pula menonjolkan pendekatan berteMa yang disusun dengan teliti, memberi kefahaman yang mendalam tentang struktur pengajaran keseluruhan. Terdapat strategi dan aktiviti yang berkaitan dengan pendekatan berteMa, membantu guru dalam merancang pengajaran yang bermakna. Aktiviti dalam RPH disusun sehingga 42 minggu, memberi kestabilan dalam perancangan pengajaran jangka panjang.

Kesemuanya selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), memastikan bahawa pengajaran adalah relevan dan terkini. RPH merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) serta buku teks terkini, memastikan bahawa kurikulum yang disampaikan adalah berpaksikan dan tepat.

Selain itu, RPH juga mengandungi elemen dari Modul 3 TS25 serta elemen Sekolahku Sejahtera, memperkukuhkan pengajaran melalui pelbagai pendekatan. Aktiviti dalam RPH juga mengandungi elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan PAK21, membantu pelajar dalam pengembangan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Tambahan pula, terdapat elemen kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang terkini dalam RPH, menyokong integrasi teknologi dalam pengajaran. Keseluruhannya, RPH dan RPT ini merupakan sumber yang komprehensif dan berdaya guna untuk guru dalam menyampaikan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pada tahap tingkatan 3.

Bahan RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3

TAHUNRPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 3
2024-2025RPH DAN RPT SMK 2024 – PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3

Himpunan Semua RPH Tingkatan 3

MATA PELAJARANDOWNLOAD DISINI
B. MELAYUMUAT TURUN
B. INGGERISMUAT TURUN
MATEMATIKMUAT TURUN
PENDIDIKAN MORALMUAT TURUN
GEOGRAFIMUAT TURUN
SEJARAHMUAT TURUN
SAINSMUAT TURUN
P. SENI VISUALMUAT TURUN
PENDIDIKAN JASMANI KESIHATANMUAT TURUN
REKA BENTUK TEKNOLOGIMUAT TURUN

Koleksi RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 – Tingkatan 5

TINGKATANLINK
FORM 1GET NOW
FORM 2GET NOW
FORM 3GET NOW
FORM 4GET NOW
FORM 5GET NOW

Bagaimana Menarik Minat Murid terhadap PCPD Subjek Pendidikan Jasmani Kesihatan?

Pendidikan Jasmani Kesihatan (PJK) merupakan aspek penting dalam kurikulum pendidikan untuk memastikan perkembangan holistik murid. Namun, menarik minat murid terhadap PJK seringkali menjadi cabaran bagi guru-guru. Minat yang rendah boleh menjejaskan pembelajaran dan pencapaian murid dalam bidang ini. Oleh itu, penting untuk menjelajahi strategi dan kaedah yang berkesan untuk meningkatkan minat murid terhadap PJK. Dengan pendekatan yang tepat, guru boleh membantu murid memahami kepentingan subjek ini dalam kehidupan mereka.

1. Relevansi dengan Kehidupan Seharian

Menyamakan pembelajaran PJK dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid dapat meningkatkan minat mereka terhadap subjek ini. Seperti yang disebutkan oleh Profesor Jane Clark, seorang pakar dalam bidang PJK, “Memahami bagaimana aktiviti fizikal berkaitan dengan kesihatan dan kecergasan harian dapat membantu murid melihat nilai sebenar subjek PJK dalam kehidupan mereka.” Guru boleh mengintegrasikan aktiviti luar bilik darjah seperti sukan, senamrobik, atau aktiviti riadah yang menyeronokkan dan bermanfaat.

2. Pembelajaran Berasaskan Permainan

Permainan adalah kaedah yang berkesan untuk menarik minat murid terhadap PJK. Dr. Michael Smith, seorang ahli pendidikan, menyatakan, “Permainan tidak hanya menyeronokkan tetapi juga membolehkan murid mengembangkan kemahiran fizikal dan sosial secara santai.” Guru boleh menggabungkan permainan-permainan yang mencabar tetapi menyeronokkan seperti bola tampar, lari estafet, atau permainan taktikal yang melibatkan kerjasama dan strategi.

3. Pembelajaran Aktif dan Berpusatkan Murid

Menggunakan pendekatan pembelajaran aktif yang berpusatkan murid dapat membantu meningkatkan minat mereka terhadap PJK. Menurut kajian oleh Dr. Sarah Lee, “Murid cenderung lebih bersemangat dan terlibat apabila mereka diberi peluang untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran.” Guru boleh mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyokong inisiatif murid, misalnya dengan memberi ruang untuk eksplorasi, menggalakkan kreativiti, dan memberi peluang untuk membuat keputusan sendiri.

4. Pengiktirafan dan Pujian

Memberi pengiktirafan dan pujian kepada murid atas pencapaian mereka dalam PJK juga penting. Menurut Profesor Emily Jones, “Pujian dan pengiktirafan dapat meningkatkan keyakinan diri murid dan memotivasikan mereka untuk terus berusaha.” Guru boleh mengadakan majlis penghargaan, memberi sijil penghargaan, atau membuat persembahan awam bagi mengiktiraf pencapaian murid dalam bidang PJK.

Dengan mengaplikasikan strategi-strategi ini secara berkesan, guru-guru dapat membantu menarik minat murid terhadap PJK dan menjadikan pembelajaran subjek ini lebih menyeronokkan dan bermakna bagi mereka.