RPH Muat Turun PDF RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 untuk Guru

Muat Turun PDF RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 untuk Guru

921
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4

Rujukan RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan tingkatan 4. Pendidikan Jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam kurikulum pendidikan di Malaysia. Ia memainkan peranan yang tidak dapat dipandang rendah dalam pembangunan fizikal, mental, dan sosial pelajar. Melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam Pendidikan Jasmani, pelajar diberi peluang untuk memperkukuhkan kecergasan fizikal mereka serta memupuk nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, dan semangat bersukan.

Pada peringkat tingkatan empat, pelajar dihadapkan kepada cabaran yang lebih besar dalam Pendidikan Jasmani. Mereka akan diajar untuk menguasai kemahiran asas dalam pelbagai sukan dan aktiviti lasak. Selain itu, aspek pemahaman terhadap konsep kesihatan dan kecergasan turut ditekankan bagi memastikan pelajar mempunyai gaya hidup yang sihat dan aktif.

Maklumat RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) untuk Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 4 pada tahun 2024 ini telah disiapkan dengan teliti dan disusun oleh Cikgu Gorgeousz. Kedua-duanya menawarkan pelbagai kelebihan yang akan memberi manfaat kepada guru-guru dalam penyampaian mata pelajaran ini kepada pelajar-pelajar.

RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4
RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4

Huraian RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 oleh Cikgu Gorgeousz

Kelebihan RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4, pertama adalah kedua-dua dokumen ini boleh disunting sepenuhnya mengikut keperluan guru. Ini membolehkan setiap guru menyesuaikan rancangan mengikut keperluan kelas dan murid-murid masing-masing. Dengan kemungkinan penyuntingan penuh ini, guru-guru dapat memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif.

Selain itu, RPH disediakan lengkap dengan PAK 21, iaitu Pendekatan Abad Ke-21. Ini menunjukkan bahawa rancangan pengajaran tersebut mengintegrasikan elemen-elemen keperluan semasa dalam pengajaran, seperti kemahiran abad ke-21 seperti berfikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Ini penting untuk mempersiapkan pelajar-pelajar untuk kehidupan selepas sekolah.

RPT pula mengambil pendekatan berasaskan tema, yang mana membolehkan pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi pelajar. Dengan tema-tema yang disediakan, guru dapat menghubungkan pelbagai konsep dan aktiviti dalam satu tema yang menyeluruh, membolehkan pembelajaran yang lebih holistik.

Selain itu, terdapat strategi dan aktiviti yang disertakan dalam RPT untuk membantu guru melaksanakan pengajaran dengan lebih efektif. Ini termasuklah aktiviti-aktiviti yang direka khusus untuk meningkatkan kemahiran pelajar, seperti Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan PAK21. Dengan adanya panduan ini, guru dapat merancang pengajaran yang berkesan untuk mencapai objektif pembelajaran.

Bahan RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4

TAHUNRPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4
2024-2025RPH DAN RPT SMK 2024 – PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 4

Senarai Semua RPH Tingkatan 4

HIMPUNANURL DOWNLOAD
BAHASA MELAYUDOWNLOAD
BAHASA INGGERISDOWNLOAD
SEJARAHDOWNLOAD
SAINSDOWNLOAD
PENDIDIKAN MORALDOWNLOAD
MATEMATIKDOWNLOAD
P.JASMANI KESIHATANDOWNLOAD
ADD MATHDOWNLOAD
KIMIADOWNLOAD
FIZIKDOWNLOAD
BIOLOGIDOWNLOAD
TASAWWUR ISLAMDOWNLOAD
GEOGRAFIDOWNLOAD
SAINSDOWNLOAD

Gabungan RPH Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1 – Tingkatan 5

TINGKATANLINK
FORM 1GET NOW
FORM 2GET NOW
FORM 3GET NOW
FORM 4GET NOW
FORM 5GET NOW

Bagaimana Menarik Minat Murid terhadap PCPD Subjek Pendidikan Jasmani Kesihatan?

Pendidikan Jasmani Kesihatan (PJK) merupakan aspek penting dalam kurikulum pendidikan untuk memastikan perkembangan holistik murid. Namun, menarik minat murid terhadap PJK seringkali menjadi cabaran bagi guru-guru. Minat yang rendah boleh menjejaskan pembelajaran dan pencapaian murid dalam bidang ini. Oleh itu, penting untuk menjelajahi strategi dan kaedah yang berkesan untuk meningkatkan minat murid terhadap PJK. Dengan pendekatan yang tepat, guru boleh membantu murid memahami kepentingan subjek ini dalam kehidupan mereka.

1. Relevansi dengan Kehidupan Seharian

Menyamakan pembelajaran PJK dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid dapat meningkatkan minat mereka terhadap subjek ini. Seperti yang disebutkan oleh Profesor Jane Clark, seorang pakar dalam bidang PJK, “Memahami bagaimana aktiviti fizikal berkaitan dengan kesihatan dan kecergasan harian dapat membantu murid melihat nilai sebenar subjek PJK dalam kehidupan mereka.” Guru boleh mengintegrasikan aktiviti luar bilik darjah seperti sukan, senamrobik, atau aktiviti riadah yang menyeronokkan dan bermanfaat.

2. Pembelajaran Berasaskan Permainan

Permainan adalah kaedah yang berkesan untuk menarik minat murid terhadap PJK. Dr. Michael Smith, seorang ahli pendidikan, menyatakan, “Permainan tidak hanya menyeronokkan tetapi juga membolehkan murid mengembangkan kemahiran fizikal dan sosial secara santai.” Guru boleh menggabungkan permainan-permainan yang mencabar tetapi menyeronokkan seperti bola tampar, lari estafet, atau permainan taktikal yang melibatkan kerjasama dan strategi.

3. Pembelajaran Aktif dan Berpusatkan Murid

Menggunakan pendekatan pembelajaran aktif yang berpusatkan murid dapat membantu meningkatkan minat mereka terhadap PJK. Menurut kajian oleh Dr. Sarah Lee, “Murid cenderung lebih bersemangat dan terlibat apabila mereka diberi peluang untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran.” Guru boleh mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyokong inisiatif murid, misalnya dengan memberi ruang untuk eksplorasi, menggalakkan kreativiti, dan memberi peluang untuk membuat keputusan sendiri.

4. Pengiktirafan dan Pujian

Memberi pengiktirafan dan pujian kepada murid atas pencapaian mereka dalam PJK juga penting. Menurut Profesor Emily Jones, “Pujian dan pengiktirafan dapat meningkatkan keyakinan diri murid dan memotivasikan mereka untuk terus berusaha.” Guru boleh mengadakan majlis penghargaan, memberi sijil penghargaan, atau membuat persembahan awam bagi mengiktiraf pencapaian murid dalam bidang PJK.

Dengan mengaplikasikan strategi-strategi ini secara berkesan, guru-guru dapat membantu menarik minat murid terhadap PJK dan menjadikan pembelajaran subjek ini lebih menyeronokkan dan bermakna bagi mereka.