RPH Dapatkan RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4 PDF

Dapatkan RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4 PDF

426
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4

Rujukan RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4. Pendidikan Moral merupakan mata pelajaran yang penting dalam kurikulum pendidikan di Malaysia. Ia memainkan peranan yang besar dalam pembentukan akhlak dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Dengan memahami konsep-konsep moral, pelajar dapat menjadi individu yang bertanggungjawab, beretika, dan berkebolehan menilai perbuatan dari sudut yang baik dan buruk.

Dalam Pendidikan Moral Tingkatan 4, pelajar diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih mendalam berbanding tahun-tahun sebelumnya. Mereka akan didedahkan kepada nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keadilan yang merupakan asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Pembelajaran nilai-nilai ini bukan sahaja bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang secara akademik, tetapi juga insan yang berakhlak mulia.

Pengenalan kepada RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk Pendidikan Moral Tingkatan 4 KSSM yang disiapkan dan disusun oleh Cikgu Safa merupakan sebuah sumber yang amat berharga dalam konteks pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini. RPH ini telah direka khas dengan mengambil kira beberapa faktor penting yang memastikan kesesuaian dan keberkesanan dalam penyampaian kurikulum standard sekolah menengah (KSSM) serta memenuhi keperluan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4
RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4

Review RPH & RPT Pendidikan Moral Tingkatan 4

RPH ini disusun dalam format Word yang boleh diedit, memudahkan guru-guru untuk menyesuaikan dengan keperluan dan konteks pembelajaran masing-masing. Dengan ini, guru dapat mengintegrasikan elemen-elemen yang bersifat kontekstual dan relevan dengan pelajar mereka.

Antara kelebihan RPH ini ialah kandungan yang merangkumi tema-tema serta tajuk-tajuk yang relevan dengan kurikulum Pendidikan Moral Tingkatan 4. Setiap unit RPH merangkumi standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan, dan aktiviti yang lengkap. Aktiviti-aktiviti tersebut tidak hanya terhad kepada satu pendekatan pembelajaran, tetapi juga merangkumi pendekatan terbeza seperti pembelajaran masteri, pembelajaran koperatif, dan lain-lain.

Selain itu, RPH ini turut dilengkapi dengan strategi PAK-21 (Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Inovatif), yang bertujuan untuk menggalakkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan meransang pemikiran kreatif serta inovatif dalam kalangan pelajar.

Download PDF RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4

KeluaranBahan
2023-20242 SET MODUL PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 SESI 2023-2024 (BONUS WORD)
2024-2025RPH Pendidikan Moral Tingkatan 4 (Akan Dikemaskini)

Senarai Semua RPH Subjek Tingkatan 4

HIMPUNANURL DOWNLOAD
BAHASA MELAYUDOWNLOAD
BAHASA INGGERISDOWNLOAD
SEJARAHDOWNLOAD
SAINSDOWNLOAD
PENDIDIKAN MORALDOWNLOAD
MATEMATIKDOWNLOAD
P.JASMANI KESIHATANDOWNLOAD
ADD MATHDOWNLOAD
KIMIADOWNLOAD
FIZIKDOWNLOAD
BIOLOGIDOWNLOAD
TASAWWUR ISLAMDOWNLOAD
GEOGRAFIDOWNLOAD
SAINSDOWNLOAD

Koleksi RPH Pendidikan Moral Semua Tingkatan

TINGKATANLINK
FORM 1GET NOW
FORM 2GET NOW
FORM 3GET NOW
FORM 4GET NOW
FORM 5GET NOW