RPH Download RPH Reka Bentuk Teknologi Tahun 4 Terkini

Download RPH Reka Bentuk Teknologi Tahun 4 Terkini

735
Download RPH Reka Bentuk Teknologi Tahun 4 Terkini


Download RPH Reka Bentuk Teknologi tahun 4. Reka Bentuk Teknologi adalah subjek yang memberi penekanan kepada kemahiran reka bentuk dan pemikiran kreatif dalam pelajar tahun 4. Melalui subjek ini, pelajar diberi peluang untuk mengaplikasikan konsep reka bentuk dalam konteks teknologi yang relevan dengan kehidupan seharian. Dengan pendekatan praktikal dan pembelajaran berpusatkan pelajar, RPH Reka Bentuk Teknologi tahun 4 bertujuan untuk menggalakkan perkembangan kemahiran kreatif dan kejuruteraan dalam kalangan pelajar menerusi aktiviti yang merangsang kebolehan reka bentuk mereka.

Selain itu, RPH ini juga bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep-konsep asas dalam reka bentuk teknologi, seperti kebolehgunaan, keselamatan, dan impak sosial teknologi terhadap masyarakat. Dengan pemahaman yang kukuh terhadap aspek-aspek ini, pelajar dapat menghasilkan reka bentuk yang tidak hanya inovatif tetapi juga mempertimbangkan keperluan dan impaknya terhadap pengguna serta persekitaran.

Hurain RPH Reka Bentuk Teknologi Tahun 4

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bagi tahun 4 ini telah disiapkan dengan teliti dan disusun oleh Cikgu Gorgeousz. RPH yang disediakan adalah sepenuhnya boleh diedit, membolehkan guru untuk menyesuaikan mengikut keperluan masing-masing. RPH ini lengkap dengan PAK 21, memastikan aspek pembelajaran abad ke-21 diintegrasikan dengan baik.

Selain itu, RPT yang disediakan juga mengambil pendekatan bertema, yang memudahkan guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teratur dan bermakna. Terdapat strategi dan aktiviti pendekatan bertema yang disertakan, serta aktiviti yang disusun sehingga 39 minggu, memberi kefleksibilitian kepada guru untuk merancang pengajaran dalam jangka masa yang panjang.

Sesuai dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), kesemua rancangan ini selaras dan terkini dengan arahan dan kurikulum semasa. RPH merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) serta buku teks terkini, memastikan bahawa pengajaran yang disampaikan adalah selaras dengan objektif pembelajaran yang ditetapkan.

Selain itu, rancangan ini juga mengandungi elemen Sekolahku Sejahtera, yang membawa ke arah pembangunan holistik murid dalam aspek fizikal, emosi, dan sosial. Aktiviti yang disertakan juga mengandungi elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan PAK 21, menggalakkan pembelajaran yang lebih mendalam dan aplikatif.

PDF RPH Reka Bentuk Teknologi Tahun 4

TAKWIMSOFTCOPY
2024-2025RPH DAN RPT SK 2024 – REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
RPH Versi 2

Himpunan Link RPH Tahun 4

HIMPUNANLIST LINK
B. MELAYUDOWNLOAD NOW
B. INGGERISDOWNLOAD NOW
MATEMATIKDOWNLOAD NOW
SAINSDOWNLOAD NOW
P. ISLAMDOWNLOAD NOW
P. MORALDOWNLOAD NOW
P.JASMANIDOWNLOAD NOW
P.KESIHATANDOWNLOAD NOW
P. SENI VISUALDOWNLOAD NOW
SEJARAHDOWNLOAD NOW
REKA BENTUK TEKNOLOGIDOWNLOAD NOW
MUZIKDOWNLOAD NOW

Koleksi Pautan RPH Reka Bentuk Teknologi Tahun 4 – Tahun 6

DARJAHLIST LINK
YEAR 4DOWNLOAD NOW
YEAR 5DOWNLOAD NOW
YEAR 6DOWNLOAD NOW

Kenapa Guru Wajib Siapkan RPH Reka Bentuk Teknologi di Sekolah Rendah

Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin mendapat perhatian yang meningkat, terutamanya dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di sekolah rendah. Guru perlu memahami kepentingan untuk menyelaraskan pengajaran dengan kemajuan teknologi dalam menyediakan RPH yang berkualiti. Berikut adalah beberapa sebab kenapa guru wajib siapkan RPH reka bentuk teknologi di sekolah rendah:

  1. Meningkatkan Keberkesanan Pengajaran: Menurut kajian oleh Ahmad et al. (2019), penggunaan teknologi dalam penyediaan RPH dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dengan menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi pelajar. Dengan menggunakan elemen multimedia seperti video, animasi, dan permainan interaktif, pelajar dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran.
  2. Memudahkan Penyesuaian dan Pengubahsuaian: RPH reka bentuk teknologi membolehkan guru untuk dengan mudah menyesuaikan dan mengubahsuai bahan pengajaran mengikut keperluan dan kebolehan pelajar. Contohnya, guru dapat menyediakan bahan pengajaran yang disesuaikan dengan tahap kebolehan pelajar, seperti aktiviti interaktif yang sesuai untuk pelajar visual atau audio.
  3. Memperkukuhkan Kemahiran Digital Pelajar: Dengan melibatkan teknologi dalam pengajaran, pelajar akan terdedah kepada penggunaan perisian dan aplikasi digital. Hal ini dapat membantu memperkukuhkan kemahiran digital pelajar, yang semakin penting dalam era digital yang semakin berkembang.
  4. Meningkatkan Kreativiti dan Inovasi Guru: Menggunakan teknologi dalam penyediaan RPH membolehkan guru untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam pengajaran. Guru dapat menggabungkan pelbagai jenis media dan sumber dalam RPH mereka, mencipta pengalaman pembelajaran yang unik dan menarik.
  5. Memenuhi Harapan Pelajar dan Ibubapa: Pelajar dan ibubapa semakin mengharapkan penggunaan teknologi dalam pengajaran untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Dengan menyediakan RPH reka bentuk teknologi, guru dapat memenuhi harapan ini dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan zaman.

Menyimpulkan, penggunaan teknologi dalam penyediaan RPH di sekolah rendah adalah satu keperluan yang penting bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mengambil inisiatif untuk mempelajari dan mengintegrasikan teknologi dalam penyediaan RPH bagi memastikan pengalaman pembelajaran yang holistik dan berkesan bagi pelajar.