RPH Muat Turun RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5 Terbaik Boleh Edit

Muat Turun RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5 Terbaik Boleh Edit

266
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5

Guru boleh dapatkan RPH Tasawwur Islam tingkatan 5 segera. Dalam kursus Tasawwur Islam Tingkatan 5, pelajar akan diperkenalkan kepada konsep-konsep asas dalam agama Islam yang meliputi kepercayaan, ibadah, dan akhlak. Melalui pembelajaran ini, pelajar akan memahami pentingnya memperkukuhkan asas iman serta melaksanakan amalan yang berasaskan nilai-nilai agama dalam kehidupan seharian.

Pada peringkat ini, penekanan diberikan kepada pemahaman mendalam mengenai aqidah (kepercayaan) Islam, yang merangkumi keyakinan terhadap Allah, rasul-rasul-Nya, kitab suci, dan qada’ serta qadar. Pelajar akan diajak untuk merenungi makna keesaan Allah dan memahami hubungan yang erat antara manusia dengan penciptanya.

Mengenai RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) untuk subjek Tasawur Islam Tingkatan 5 tahun 2024 ini telah disediakan dan disusun oleh Cikgu Gorgeousz. RPH ini mempunyai beberapa kelebihan yang menarik.

RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5
RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5

Penerangan RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5 oleh Cikgu Gorgeousz

RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5 ia adalah sepenuhnya boleh diedit, membolehkan guru untuk menyesuaikan RPH mengikut keperluan masing-masing. Keboleheditan ini memastikan fleksibiliti dalam penyampaian bahan pengajaran.

Kedua, RPH disusun secara lengkap dengan PAK 21 (Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21). Ini memastikan bahawa aspek pembangunan kemahiran abad ke-21 diintegrasikan secara holistik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Selain itu, RPT yang mengambil pendekatan berthemea turut disertakan. Pendekatan ini membantu merangka kurikulum secara menyeluruh dan memberikan konteks yang bermakna kepada pelajar dalam pembelajaran mereka.

RPH ini juga dilengkapi dengan strategi dan aktiviti yang berkaitan dengan pendekatan berthemea tersebut. Hal ini membantu guru dalam merancang sesi pengajaran yang bermakna dan efektif.

RPH disusun sehingga meliputi tempoh pengajaran sebanyak 42 minggu, memastikan bahawa setiap aspek dalam kurikulum diuruskan secara menyeluruh.

Dapatkan RPH Tasawwur Islam Tingkatan 5

TahunRPH Tasawwur Islam Tingkatan 5
2023-2024RPH DAN RPT SMK 2024 – TASAWUR ISLAM TINGKATAN 5
2024-2025Download

Koleksi Semua RPH Tingkatan 5

RPHLINK
B. MELAYUDownload Now
B. INGGERISDownload Now
BIOLOGIDownload Now
FIZIKDownload Now
ADD MATHSDownload Now
MATHSDownload Now
SAINSDownload Now
SEJARAHDownload Now
KIMIADownload Now
P. MORALDownload Now
P.JASMANI P.KESIHATANDownload Now
P. SENI VISUALDownload Now
TASAWWUR ISLAMDownload Now
GEOGRAFIDownload Now
REKA BENTUK TEKNOLOGIDownload Now

Dapatkan RPH Tasawwur Islam Tingkatan 4 – Tingkatan 5

FormPautan
FORM 4Download Now
FORM 5Download Now

Kenapa Subjek Tasawwur Islam Penting dalam Pendidikan

Pendidikan memainkan peranan penting dalam pembentukan akhlak dan identiti sesebuah masyarakat. Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum dan agama, subjek Tasawwur Islam memegang peranan yang penting dalam menyumbang kepada pembentukan nilai, moral, dan etika dalam kalangan pelajar. Dalam artikel ini, kita akan mengkaji mengapa subjek Tasawwur Islam merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam sistem pendidikan.

  1. Pemahaman Terhadap Nilai dan Ajaran Islam

Subjek Tasawwur Islam membolehkan pelajar untuk memahami nilai-nilai utama Islam serta ajaran-ajaran yang bersifat universal. Menurut Profesor Dr. Mohd Zaidi Ismail, pengaruh subjek ini dapat membentuk landasan moral yang kukuh dalam diri pelajar. Beliau menyatakan, “Melalui pengajaran Tasawwur Islam, pelajar dapat memahami konsep-konsep seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggungjawab yang merupakan nilai-nilai teras dalam Islam.”

  1. Pembinaan Identiti Keagamaan

Subjek Tasawwur Islam juga memainkan peranan dalam pembinaan identiti keagamaan pelajar. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, subjek ini membantu pelajar untuk memahami dan menghayati ajaran Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap. Dengan memahami aspek-aspek seperti sejarah, akidah, dan akhlak dalam Islam, pelajar dapat mengenal pasti peranan dan tanggungjawab mereka sebagai umat Islam.

  1. Penanaman Sikap Menghormati Kepercayaan Lain

Walaupun subjek Tasawwur Islam memberi tumpuan kepada pengajaran agama Islam, namun ia juga memupuk sikap menghormati terhadap kepercayaan dan agama lain. Melalui pengajaran yang teliti, pelajar diajar untuk menghargai kepelbagaian agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Dalam kajian yang dijalankan oleh Dr. Fatimah Abdullah, beliau mendapati bahawa pelajar yang mendapat pendidikan Tasawwur Islam cenderung untuk menjadi lebih toleran dan mempunyai sikap yang positif terhadap kepelbagaian agama.

Dengan mengambil kira faktor-faktor di atas, adalah jelas bahawa subjek Tasawwur Islam memainkan peranan yang penting dalam pembentukan pelajar sebagai individu yang berakhlak mulia, beridentiti keagamaan yang kukuh, dan berupaya menghormati kepelbagaian agama dalam masyarakat. Justeru, pengintegrasian subjek ini dalam sistem pendidikan adalah suatu langkah yang penting dalam menyediakan generasi muda yang berdaya saing dan berakhlak yang mulia dalam konteks masyarakat yang berbilang budaya dan agama.