Nota Nota Pengurusan Data Tahun 6 Subjek Matematik

Nota Pengurusan Data Tahun 6 Subjek Matematik

209
Nota Pengurusan Data Tahun 6 Subjek Matematik
Nota Pengurusan Data Tahun 6 Subjek Matematik

Perkongsian kita kali ini berkaitan nota pengurusan data bagi tahun 6 dalam subjek matematik.

Nota Pengurusan Data

A) Purata

Purata ialah singkatan perkataan pukul rata yang bermaksud hitung panjang dan sama rata. Rumus bagi purata ialah hasil tambah kuantiti dibahagi dengan bilangan kuantiti.

“Purata= Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti

*Jumlah Kuantiti = Bilangan Kuantiti Purata

“Bilangan Kuantiti ÷Jumlah Kuantiti Purata

Contoh 1: Hitung purata bagi 82, 104 dan 138
Purata = (82+104+ 138)÷3
=324÷3
=108
Contoh 2: Berat 4 jenis bekas ialah 12kg, 6kg, 18kg, dan 4kg. Berapakah purata sebuah bekas?
Purata = ((12 + 6 + 18 + 4) * kg)÷4
=40kg ÷ 4
=10kg
Contoh 3:
Cari purata dalam m bagi 2.3 km, 572 m, 9 km, dan 3.2 km?
Tukar ke unit m, 2.3km = 2300m 9km = 9 * 0m , 3.2km = 3200m
Purata = (2 300+572 +9 000 + 3 200)m ÷ 4
= (15 * 72m)÷ 4
= 3768m

Mari dapatkan nota dan latihan di saluran Telegram melalui pautan berikut:

Contoh Soalan Berkaitan Purata Dan Cara Menjawabnya.

  1. Jumlah berat Bala, Chong. Amir dan Stephen ialah 180 kg. Berapakah berat Stephen jika purata berat tiga orang ialah 52 kg?

Jumlah 4 orang 180 kg

Jumlah 3 orang – 52 kg x 3

= 156 kg

Berat Stephen = 180 kg – 156 kg

=24 kg

2. Jadual yang tidak lengkap menunjukkan markah yang diperolehi oleh empat orang murid dalam ujian tertentu.

NamaMaryIntanFarahDavid
Markah7680z

Markah purata mereka ialah 85. Markah Intan lebih 4 daripada markah David. Berapakah markah Intan?”

Cara menjawab:

Jumlah kuantiti=85 markah × 4

=340 markah

Markah Intan dan David=340-(76+80) = 184

Markah Intan = [(184-4)÷2]+4

=90+4-94

Rumusan dalam jadual :

IntanDavid
90+490

(Markah Intan lebih 4 markah daripada David)

B) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan perwakilan data.

Data dapat ditafsir atau difahami menerusi nilai-nilai berikut:

a) Kekerapan-bilangan sesuatu nilai dalam suatu set data kekerapan juga dikenali sebagai frekuensi.

b) Nilai maksimum-nilai yang tertinggi dalam satu set data.

c) Nilai minimum-nilai yang terendah dalam satu set data

d) Mod-data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi

e) Julat-beza antara nilai maksimum dan nilai minimum

f) Median – nilai data yang berada di tengah-tengah suatu set data dalam tertib menaik dan tertib menurun.

g) Min-hasil yang diperoleh dengan membahagikan jumlah keseluruhan nilai dalam satu set data dengan bilangan data. Min juga dikenali sebagai purata.

Contoh 1:

Set data = 3, 5, 5, 6, 8, 10,12

MinMedianModJulat
1. Tambahkan semua nombor
2.Bahagikan dengan bilangan nombor yang ada
=(3+5+5+6+8+10+12)÷7
=49÷7
=7
1. Median ialah data yang berada di tengah-tengah apabila set nombor tersebut disusun mengikut tertib.
2. Jika bilangan data adalah genap, median ialah purata bagi dua nombor yang berada di tengah- tengah.
3. Nombor yang berada di tengah-tengah ialah 6
1. Kenalpasti nombor yang mempunyai kekerapan paling tinggi.
2. Nombor 5 muncul 2 kali di dalam set nombor tersebut.
Tolakkan nilai terbesar dengan nilai terkecil.
12-3=9
Min ialah 7Median ialah 6Mod ialah 5Julat ialah 9

Contoh 2:

Rajah di bawah ialah carta pai yang menunjukkan jisim bagi 20 orang murid. Jawab soalan yang berkaitan di bawah:

Nota Pengurusan Data Tahun 6 Subjek Matematik

Hitung:

a) Kekerapan bagi murid yang mempunyai berat 40kg, 45kg * 0.55kg dan 60 kg.

b) Nilai maksimum

c) Nilai minimum

d) Mod

e) Julat

f) Min jisim bagi 20 orang murid

b) Nilai maksimum (nilai tertinggi) = 60 kg
c) Nilai minimum (jisim terendah) = 40 kg
d) Mod (peratusan tertingi) = 45kg
e) Julat nilai maksimum – nilai minimum = 60kg – 40kg = 20kg
f) Min jisim bagi 20 orang murid
Min = Jumlah jisim÷Jumlah murid
= (40kg * 4) + (45kg x 8) + (55 kg x 6) x(60 kg x2) ÷20
= 970kg ÷20
= 48.5kg

Dapatkan nota pengurusan data dengan menekan pautan berikut:

Nota Pengurusan Data Tahun 6 Subjek Matematik
Nota Pengurusan Data Tahun 6 Subjek Matematik
Nota Pengurusan Data Tahun 6 Subjek Matematik
Nota Pengurusan Data Tahun 6 Subjek Matematik

Disediakan oleh: Sekolah Kebangsaan Singkang Jaya

Pemahaman

Selepas memahami pengurusan data, mari kita tingkatkan kefahaman dengan menjawab kuiz di bawah: